Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Yhteiskäyttöisyyden kriteerit

Saavutettavuus

Käytön vakaus, käytön avoimuus ja käyttöoikeuksien kuvaaminen 

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että materiaalin käyttö on vakaata, helposti löydettävissä (esim. ylläpitävän organisaation www-sivuston rakenteesta) sekä ylläpitäjien tai päivittäjien yhteystiedot ovat helposti löydettävissä. Materiaaliin tulee päästä ilman erillistä kirjautumista ja ilman erillistä maksua vaativia ohjelmistoja. Materiaalista tulee löytyä myös käyttöoikeudet, jotka kertovat, kuka voi materiaalia käyttää ja millä ehdoilla. Lisäksi verkko-oppimateriaalista tulisi löytyä käyttöoikeuksien myöntäjän yhteystiedot mahdollista yhteydenottoa varten. 

Kuvaustieto

Kuvaustietojen löydettävyys ja metatiedot 
 
Jotta verkko-oppimateriaalia voidaan pitää riittävän laadukkaana, tarvitaan seuraavia kuvaustietoja: materiaalin tekijä, nimi, tekijänoikeudet, kieli, tuottamista ja edelleen kehittämistä kuvaavat määreet ja asiasanat sekä tekniset vaatimukset. Jos materiaali on tallennettu johonkin julkaisuarkistoon, tulee siinä olla arkiston mukainen metatietokuvaus. Periaatteena on, että materiaalia voitaisiin hakea esimerkiksi Nelli- tai Doria-tiedonhakuportaalista, jolloin ne olisivat helposti kaikkien löydettävissä. 

Siirrettävyys

Käytettävyys toisessa opetuskontekstissa ja ohjeistus toiselle opettajalle
 
Siirrettävyys tarkoittaa, että materiaalia tulisi voida käyttää toisessa opetustilanteessa ja näin ollen sitä arvioidaan yhteiskäyttöisyyden kriteerien yhteydessä. Toimiiko materiaalista jokin tietty osa itsenäisenä kokonaisuutena moitteettomasti vai toimiiko verkko-oppimateriaali sellaisenaan jonkin suuremman osan kokonaisuuden osana. Lisäksi arvioidaan, voidaanko eri osiin linkittää joustavasti ja onko oppimateriaalin yhteydessä annettu ohjeistusta toiselle opettajalle opetuskäyttöä varten.