Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Välineelliset kriteerit

Käytettävyys

Helppokäyttöisyys, hallittavuus ja graafinen/visuaalinen toimivuus 

Helppokäyttöisyyttä arvioitaessa kiinnitetään huomiota käyttöliittymän toimivuuteen. Noudattavatko käyttöliittymän painikkeet totuttua tapaa käyttää verkkosivuja. Jos käyttöliittymä ei toimi totutulla tavalla, voiko käytön oppia helposti esimerkiksi opastusten avulla. Hallittavuuden arvioinnissa keskitytään toimintaympäristön ohjaavuuteen ja hallittavuuteen. Ohjaako toimintaympäristö käyttäjää eli onko materiaalissa eteneminen käyttäjän hallittavissa. Esimerkiksi, onko materiaalin käyttö mahdollista keskeyttää (paluupainikkeet) tai saako käyttäjä ilmoituksen virheellisestä käytöstä. Käyttäjän tulee myös tietää sijaintinsa materiaalissa ja pystyä käyttämään mahdollisia oikopolkuja ja löytämään sisällysluettelot. Graafinen/visuaalinen toimivuus, toteutuksen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus arvioidaan. Ovatko graafiset elementit laadukkaita ja onko materiaalissa epäolennaisia elementtejä.
 

Esteettömyys

Erilaisten käyttöympäristöjen huomioiminen, erilaisten käyttäjien huomioiminen teknisessä toteutuksessa, tekniset vaatimukset ja tekninen luotettavuus 

Erilaisia käyttöympäristöjä huomioitaessa arvioidaan materiaalin toimivuus eri ympäristössä. Lisäksi tiedostomuotoja ja html-ohjelmointikieltä voidaan tarkastella. Tarkistuksen voi tehdä validaattorilla verkossa osoitteessa /http://validator.w3.org). Erilaiset käyttäjät ja käyttötavat tulisi olla huomioituna teknisessä toteutuksessa. Esimerkiksi pystytäänkö kirjasin kokoa ja kuvia suurentamaan ja onko ääni- ja kuvatiedostot kuvattu myös tekstinä. Tulostettavaksi tarkoitettu materiaali olisi hyvä olla saatavissa tulostimelle muotoiltuna. Myös tiedoston koko tulisi olla tiedossa ladattavassa materiaalissa. Teknisiin vaatimuksiin liittyen arvioidaan materiaalin toimivuus erilaisissa käyttöjärjestelmissä ja internetselaimissa: millä selaimella materiaali toimii parhaiten, täytyykö käyttää evästeitä, tarvitaanko Flash-selainlaajennusta jne. Teknistä luotettavuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota materiaalin toimivuuteen kuten linkkien toimivuuteen, materiaalin latautumiseen nopeasti näytölle, painikkeiden toimivuuteen kuten pitääkin ja navigointipainikkeiden erottumiseen selkeästi materiaalista.