Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Tonal Music Theory Examples

Yhteenveto

Tonal Music Theory Examples-sivusto on Timothy Cutlerin tekemä kokoelma tonaalisen musiikin teoriaesimerkkejä. Tekijä toimii professorina Clevelandin musiikki-instituutissa (Cleveland Institute of Music). 
 
Sivustolla on runsaasti nuottiesimerkkejä klassisista kappaleista. Lähes kaikki kappaleet ovat saatavilla PDF, Flash, mp3 tai MOV tiedostoina. Sivustolta löytyy sointuanalyysimateriaalia musiikin opistotasolta aina ammattiopintoihin asti. Materiaalia voi käyttää harmonia- ja melodiakuunteluun sekä sointuanalyysiin. Sointuvalikoima käsittää soinnut perustehoista kromaattisiin muunnesointuihin. Teknisenä vaatimuksena mainitaan Adobe Acrobat Reader, Flash-selainlaajennus ja Quicktime Player. Jokaiseen tehtävään voidaan linkittää erikseen. Jokainen tehtävä toimii moitteettomasti itsenäisenä kokonaisuutena. Sisältö sopii musiikkiopistotasoiseen opetukseen ja myös korkeakoulutasoiseen opetukseen. Tämän sivuston musiikillinen sisältö on erinomainen. Kaikki nuottiesimerkit ovat klassisen musiikin ohjelmistosta.
 

Koko arviointi

Yhteiskäyttöisyyden kriteerit
 
Saavutettavuus: Materiaali ei löytynyt Clevelandin musiikki-instituutin sivulta. Google-hakukone löysi analyysisivuston sanoilla tonal music ja tonal analysis. Sivuston ylläpitäjä on professori Timothy Cutler. Kommentteja sivuston käytöstä voi lähettää sähköpostilla sivuston tekijälle ja ylläpitäjälle. 
 
Materiaalia voi käyttää ilman erillistä kirjautumista. Etusivun alalaidassa on maininta: jos käytät tätä sivustoa opetuksessasi, lähetä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen. Kuvaa, kuinka käytät materiaalia opetuksessasi, näin voimme jakaa opetuskokemukset muille käyttäjille. Tarkempia käyttöoikeuksia ei ole etusivulla mainittu. 
 
Kuvaustieto: Kuvaustiedoista materiaalin tekijän nimi, materiaalin nimi, ja muokkausaika löytyvät etusivulta. Teknisenä vaatimuksena mainitaan Adobe Acrobat Reader, Flash-selainlaajennus ja Quicktime Player.
 
Siirrettävyys: Siirrettävyys toteutuu erinomaisesti. Jokaiseen tehtävään voidaan linkittää erikseen. Jokainen tehtävä toimii moitteettomasti itsenäisenä kokonaisuutena. Oppilaille voi myös antaa kotitehtävän vaivattomasti linkin avulla.
 
Pedagogiset kriteerit
 
Oppimistavoitteet: Materiaalissa ei ole kuvattu oppimistavoitteita. Materiaali kuitenkin sopii harmonisten käsitteiden nimeämiseen lukuisten eri aikakaudelta olevien erimerkkien avulla. Materiaali vastaa näitä oppimistavoitteita. 
 
Kohderyhmä: Materiaalissa ei ole mainittu kohderyhmää. Materiaali sopii hyvät musiikin teorian perustiedot omaavalle opiskelijalle. Opiskelijalla on oltava selkeä käsitys harmonisista käsitteistä, varsinkin jos materiaalia käytetään itseopiskeluun. Materiaalista ei löydy valmiita vastauksia sointuanalyyseihin, joten sen käyttö vaatii opettajavetoisen opetuksen. Sisältö sopii musiikkiopistotasoiseen opetukseen ja myös korkeakoulutasoiseen opetukseen.
 
Oppimisen tukeminen: Materiaalin rakenne ohjaa opiskelijan oppimisprosessia. Materiaalin nuotti- ja äänite esimerkit ovat oppimisen kannalta kronologisessa järjestyksessä: ensin selkeämmät sointufunktiot I-V, V7, IV jne. edeten lopulta muunnesointuihin. Materiaali ei kannusta yhteisölliseen oppimiseen eikä yhteistoimintaan. 
 
Osa mielekkään oppimisen kriteereistä toteutuu. Materiaalissa on opiskelijaa aktivoivia elementtejä: oppilas voi lukea nuottiesimerkkejä samalla kun hän kuuntelee. Kontekstuaalisuus ja siirtovaikutus toteutuvat materiaalissa erinomaisesti, koska esimerkit ovat klassisen musiikin ohjelmistoa. Opiskelija voi materiaalin avulla tukea omaa tiedonrakenteluaan.

Sisällölliset kriteerit
 
Relevanssi: Tonal Music Theory Examples-sivusto on sisällöltään ja esitystavaltaan poikkeuksellisen laaja (satoja esimerkkejä). Materiaalin sisältö sopii erinomaisesti harmonisten käsitteiden nimeämiseen nimenomaan opinnoissaan pidemmälle edenneille opiskelijoille.
 
Asiasisällön luotettavuus ja ajantasaisuus: Sisältö on ajantasaista ja luotettavaa. Asiasisällön luotettavuutta lisää sivuston tekijän ammatillinen kokemus. Klassisen musiikin esimerkkeihin on merkitty teoksen säveltäjä ja tarkat tiedot kappaleesta, esimerkiksi Mozart, Violin Concerto no.5 in A Major, K. 219, mvt. 3, mm. 132- 144. Sivustoa päivitetään jatkuvasti, joten se on ajantasaista.
 
Sisällön esitystavan selkeys ja monipuolisuus: Sisällön rakenne on oppimisprosessin kannalta johdonmukainen. Audiovisuaalinen materiaali on havainnollista. Nuottiesimerkeistä on saatavilla myös selkeä PDF-dokumentti. Tekstiä ei materiaalissa juuri ole. Nuottien ja äänitiedostojen saatavuus tekee tästä materiaalista erinomaisen musiikin opetukseen.
 
Musiikillinen sisältö: Tämän sivuston musiikillinen sisältö on erinomainen. Kaikki nuottiesimerkit ovat klassisen musiikin ohjelmistosta. Valitsin tämän sivuston opinnäytetyöhön juuri musiikillisen sisällön vuoksi. Kaikki kappaleet ovat saatavilla sekä PDF-tiedostona että äänitiedostona (MP3 ja Flash).

Välineelliset kriteerit
 
Käytettävyys: Sivusto on erittäin helppokäyttöinen. Tehtävät on jaettu 26 lukuun. Käyttöliittymän näkymä poikkeaa totutusta, mutta tutustumisen jälkeen käyttö on vaivatonta. Toimintaympäristö ohjaa käyttäjää, materiaalissa eteneminen on käyttäjän hallittavissa. Murupolku auttaa navigoinnissa. Materiaalin graafinen ilme on selkeä, erityisesti nuotit PDF-dokumentteina.    
 
Esteettömyys: HTML-validaattori löysi 3 virhettä etusivulta ja satunnaiselta sivulta (chapter 10) 2 virhettä. Materiaali on tuotettu yleisillä tiedostomuodoilla. Sivuston käyttö edellyttää maksuttomien multimediasovellusten lataamisen, kuten Flash-selainlaajennuksen ja Quicktime Playerin. Sivusto avautuu ainakin IE-, Mozilla Firefox- ja Google Chrome- selaimilla. Flashilla tuotetut nuottiesimerkit avautuvat uuteen ikkunaan, mikä on hyvä.
PDF-nuottidokumentin näkymän voi edellä mainitulla selaimilla suurentaa, pienentää, leventää ja kaventaa mieleisekseen. PDF-dokumenteista on saatavana myös tulostusversiot. Tiedostojen kokoa ei ole ilmoitettu. Erilaisia käyttäjiä ei ole teknisessä toteutuksessa huomioitu, ainoastaan kirjasin kokoa voi suurentaa.
Sivusto toimii Windows ja Mac Os. käyttöjärjestelmissä. Sivuston käyttö vaatii Flash ja Quicktime Playerien asentamisen. Sivusto toimii luotettavasti.