Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Teoria

Yhteenveto

Teoria on itsenäinen englanninkielinen verkkosivusto, joka on suunnattu musiikin teorian opiskelusta kiinnostuneille. Sivusto sisältää kokoelman musiikin teoriaan ja analyysiin liittyvää materiaalia.  Sivustolla on tutoriaaleja, säveltapailuharjoituksia, artikkeleita ja referenssejä. Sivustolle on myönnetty vuonna 2006 MERLOT Classic Award -palkinto. Sivuston tekijä on José Rodrígues Alvira, Joka työskentelee Puerto Ricon konservatoriossa. Sivustoa ei saa kopioida, jäljentää tai käyttää uudelleen ilman kirjallista lupaa. Sivustoa voi kuitenkin käyttää opetuksessa, koska Opetusministeriön hankkimin luvin luokassa voi selata internetiä tai näyttää verkkosivuja esimerkiksi heijastamalla ne dataprojektorilla valkokankaalle. Teknisenä vaatimuksena mainitaan Flash-selainlaajennus. Tutoriaalien linkittäminen onnistuu jokaiseen opetettavaan asiaan erikseen. Harjoitusten linkittäminen onnistuu vain eri osioiden alkusivuille esimerkiksi rytmidiktaattien ensimmäiselle sivulle. Materiaali toimii sekä opettajavetoisessa opetuksessa että itseopiskelumateriaalina. Materiaali sopii sekä perustason että musiikkiopistotason oppilaille. Tietyt osat sivustosta soveltuvat myös musiikin ammattiopiskeluun. Materiaali on tekstiä, animaatioita, äänitiedostoja ja nuottiesimerkkejä. Tutoriaaleissa opetettava musiikillinen aihe on liitetty nuottiesimerkkiin animaation ja äänen avulla. Lähes kaikki nuottiesimerkit ovat klassisen musiikin ohjelmistosta. Käyttöliittymän navigointipalkit löytyvät sivuston ylälaidasta. 
 

Koko arviointi

Yhteiskäyttöisyyden kriteerit

Saavutettavuus: Materiaali ei löydy Puerto Ricon konservatorion sivustolta, mutta se on löydettävissä esimerkiksi Google-hakukoneen avulla varsin helposti hakusanalla teoria (esp.) tai music theory. Sivuston ylläpitäjä on sivuston tekijä José Rodrígues Alvira. Palautelaatikko on olemassa mutta siitä ei ilmene, saako palautteesta vastauksen.  
 
Sivusto on käytettävissä internetissä ilmaiseksi. Liittymällä teoria.com yhteisön jäseneksi (vuotuinen jäsenmaksu 20 US dollaria) sivuston voi ladata omalle koneelle. Tällöin äänitiedostot toimivat heti eikä tarvitse odottaa niiden latautumista. Lisäksi jäsenenä voi suorittaa tehtäviä internetissä ja tallentaa suoritukset online-tietokantaan ja seurata opiskelun edistymistä. Lisäksi opettajajäsenenä on mahdollisuus luoda ryhmiä opiskelijoille ja seurata heidän opintojensa edistymistä. Opiskelijoilta vaaditaan myös jäsenyyttä. Sekä opiskelija- että opettajajäseneltä vaaditaan kirjautuminen.
 
Käyttöoikeudet on kuvattu hyvin etusivulla: kaikki oikeudet pidätetään. Sivustoa ei saa kopioida, jäljentää tai käyttää uudelleen ilman kirjallista lupaa. Sivustoa voi kuitenkin käyttää opetuksessa, koska Opetusministeriön hankkimin luvin luokassa voi selata internetiä tai näyttää verkkosivuja esimerkiksi heijastamalla ne dataprojektorilla valkokankaalle.
 
Kuvaustieto: Kuvaustiedot (materiaalin nimi, tekijä, tekijänoikeudet, kieli: englanti ja espanja, julkistamisaika ja muokkausaika) löytyvät hyvin helposti. Etusivun alalaidassa on vuosiluvut 1997–2010. Lisäksi uusimpien artikkeleiden luomispäivät näkyvät etusivulla. Teknisenä vaatimuksena mainitaan selain ja Flash-selainlaajennus.
 
Siirrettävyys: Opettaja voi käyttää oppimateriaalin tutoriaaleja opetettavan asian yhteydessä demona esimerkiksi valkokankaalle heijastettuna. Lisäksi oppilaat voivat harjoitella luokassa koneilla tai omilla koneillaan kotona. Harjoitusten linkittäminen onnistuu vain eri osioiden alkusivuille esimerkiksi rytmidiktaattien ensimmäiselle sivulle. Tutoriaalien linkittäminen sen sijaan onnistuu jokaiseen opetettavaan asiaan erikseen. Sivustolla on opinto-opas, jossa suositellaan ensin tutustumaan tutoriaaleihin ja vasta sitten harjoituksiin.

Pedagogiset kriteerit
 
Oppimistavoitteet: Ensisijaisena oppimistavoitteena on mainittu länsimaisen musiikin teorian käsitteisiin tutustuminen. Toisena oppimistavoitteena mainitaan analyysitaitojen kehittäminen. Sivusto on omistettu musiikin teorian opiskelulle. Materiaali toimii sekä opettajavetoisessa opetuksessa että itseopiskelumateriaalina. Oppimateriaali vastaa esitettyjä oppimistavoitteita.
 
Kohderyhmä: Kohderyhmästä kerrotaan sivustolla seuraavaa: teoria.com sivusto on tehty alun perin täydentämään tekijän kursseja Puerto Ricon konservatoriossa. Tästä päätellen materiaali sopii sekä perustason että musiikkiopistotason oppilaille. Tietyt osat sivustosta soveltuvat myös musiikin ammattiopiskeluun. Kohderyhmän koulutustasoa ei ole sivustolla mainittu.
 
Oppimisen tukeminen: Materiaalin opinto-oppaassa suositellaan ensin tutoriaaleihin tutustumissa seuraavassa järjestyksessä: music reading (musiikin lukeminen) eli musiikin teorian perustiedot kuten perussyke, aika-arvot, tahtilajit, tauot, nuottiviivasto. Seuraavaksi suositellaan opeteltavaksi intervallit, asteikot, soinnut, harmoniset funktiot ja musiikin muodot. Tutoriaalien tutkimisen yhteydessä suositellaan tehtäväksi myös harjoituksia samanaikaisesti. Materiaali ohjaa itseohjautuvuuteen ja itsearviointiin.
Materiaalissa on oppilaita aktivoivia elementtejä. Harjoitusosion tehtävät ovat interaktiivisia, joten opiskelija saa palautteen tekemistään harjoituksista ja on näin vuorovaikutuksessa oppimateriaalin kanssa. Materiaali ohjaa opiskelijaa asettamaan omia tavoitteita ja tarkastelemeen omaa oppimistaan. Materiaali ohjaa opiskelijaa omakohtaiseen tiedonrakenteluun, myös kontekstuaalisuus ja siirtovaikutus toteutuvat. 

Sisällölliset kriteerit
 
Relevanssi: Sisältö on kohderyhmälle sopivaa. Kielellinen ilmaisu on sujuvaa, englanninkielisyys tosin saattaa olla joillekin sivuston käyttäjille este.
 
Asiasisällön luotettavuus ja ajantasaisuus: Oppimateriaalin tekijä on helposti löydettävissä, samoin hänen taustaorganisaationsa, joka on Puerto Ricon konservatorio. Tekijän esittelystä käy ilmi hänen työkokemuksensa ja se taas antaa materiaalille uskottavuutta. Lähdeviitteet puuttuvat. Lainattuihin musiikkiesimerkkeihin on laitettu säveltäjän nimi. Asiasisältö on luotettavaa ja ajantasaista, sivustoa päivitetään jatkuvasti. 
 
Sisällön esitystavan selkeys ja monipuolisuus: Sisällön käsittely on johdonmukaista. Materiaali on tekstiä, animaatioita, äänitiedostoja ja nuottiesimerkkejä. Audiovisuaalinen esitystapa sopii erityisen hyvin musiikin opetukseen ja opiskeluun. Materiaalin sisältö on esitetty monipuolisesti.
 
Musiikillinen sisältö: Teoria-sivuston musiikillinen sisältö on erityisesti tutoriaaleissa (Harmonic Functions ja Musical Forms) ja artikkeleissa (Analysis and Theory ja Analysis by Composer) erinomaista. Tutoriaaleissa opetettava musiikillinen aihe on liitetty nuottiesimerkkiin animaation ja äänen avulla. Lähes kaikki nuottiesimerkit ovat klassisen musiikin ohjelmistosta. Kaikissa José Rodrígues Alviran tekemissä artikkeleissa (Analysis by Composer) ovat esimerkit niin ikään klassisen musiikin ohjelmistosta. Analysoidut kappaleet (fuugat, sonaatit jne.) esitetään selkeästi nuottikuvan, animaation ja äänen avulla. Myös muissa tutoriaaleissa (Reading Music, Intervals, Scales, Chords) on opeteltaviin musiikin elementteihin liitetty nuottikuva, animaatio ja ääni. Tosin nämä nuottiesimerkit eivät ole klassisen musiikin ohjelmistosta. Harjoitukset (Exercices) koostuvat suurelta osin drilleistä. Sivuston musiikkiesimerkit on tuotettu pääasiassa Flash-tekniikalla.
 
Välineelliset kriteerit
 
Käytettävyys: Sivuston rakenne on jaoteltu loogisesti: etusivu, tutoriaalit, harjoitukset, referenssit, artikkelit, jäsenet, haku ja ohjeet. Käyttöliittymä on selkeä, navigointipalkki löytyy sivuston ylälaidasta, tosin murupolkua ei ole. Toimintaympäristö ohjaa käyttäjää. Sisällysluettelossa sivuston vasemmassa laidassa on korostettuna se linkki, johon viittaavalla sivulla käyttäjä on. Graafiset elementit, kuten flash-animaatiot, ovat laadukkaita ja selkeitä. Hypermediallisten elementtien käyttö sopii hyvin käsiteltäviin aiheisiin.
 
Esteettömyys: Materiaalissa on huomioitu erilaiset käyttöympäristöt. Sivusto on tuotettu html-sivuiksi. Validaattori löysi etusivulta 42 virhettä, mutta ne eivät haittaa sivuston käytettävyyttä. Tiedoston kokoa ei ole ilmoitettu. Erilaisia käyttäjiä ei ole teknisessä toteutuksessa erityisesti huomioitu (kirjasinkokoa voi tosin suurentaa). Materiaalia ei ole saatavilla tulostimelle muotoiltuna. 
Sivusto toimii sekä Windows, Mac Os. ja Linux käyttöjärjestelmissä sekä tavallisimmissa selaimissa, kuten Internet Explorer ja Mozilla Firefox. Sivuston valikot on tehty JavaScriptillä ja ohjeista löytyvät yksityiskohtaiset ohjeet sen lataamiseen. Lisäksi sivuston käyttö vaatii Flash playerin asentamisen. Materiaali toimii luotettavasti ja latautuu nopeasti näytölle.