Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Solfatreenikämppä

Yhteenveto

 
Solfatreeni-sivustolla on erilaisia tehtäviä säveltapailutaitojen omatoimiseen harjoittamiseen. Sivusto on vapaasti kaikkien käytettävissä. Solfatreeni-sivustosta on käytettävissä kaksi erilaista versiota: vuodelta 2008 ja 2010. Solfatreeni-sivuston (2008) tekijät ovat Johanna Raivio, Mikko Mikkola, Sami Kainulainen, Mirja Kopra, Mika Sihvonen, Toni Lehto, Jarkko Välimaa ja Jukka-Pekka Berg. Uudemman Solfatreeni-sivuston tekijät ovat Sami Kainulainen, Heikki Saunanen ja Risto Ranta-aho. Solfatreeni on Oriveden opiston tuotantoa ja harjoitusmateriaalit on tuotettu yhdessä Pirkanmaan ammattikorkeakoulun musiikinkoulutusohjelman ja Oriveden Opiston kanssa.
 
Vanhempi sivusto jakautuu kahteen osioon: harjoitukset ja oppimateriaalit. Harjoitukset sisältävät rytmi-, melodia- ja harmoniatehtäviä. Oppimateriaalit-osio sisältää linkkejä musiikin teoria ja säveltapailuharjoituksiin. Uudempi Solfatreeni-sivusto sisältää säveltapailuharjoituksia: melodia- ja rytmidiktaatteja sekä intervalli- ja sointuharjoituksia. Materiaali on avoimessa verkossa. Sivuston käyttö vaatii ilmaisen Flash-selainlaajennuksen asentamisen. Vanhemman Solfatreenisivuston linkittäminen onnistuu erityyppisiin tehtäviin, mutta esimerkiksi yksittäisiin melodiadiktaatteihin ei voi linkittää. Sen sijaan uudemman sivuston linkittäminen onnistuu vain etusivulle. Materiaalin sisältö sopii musiikin perustason oppilaille harjoittelumateriaaliksi. Uudemman solfatreenisivuston harmoniatehtävät soveltuvat myös musiikkiopistotason harjoitteluun. Uudemman sivuston käyttöliittymä on selkeämpi. 

Koko arviointi

Yhteiskäyttöisyyden kriteerit
 
Saavutettavuus: Materiaali on avoimessa verkossa. Goole-hakukone löysi Solfatreenin hakusanalla säveltapailu. Oriveden opiston sivuilta Solfatreeni-sivustoa ei löytynyt. Materiaalia voi käyttää ilman erillistä kirjautumista. Sivustoa voi käyttää ilman maksua vaativia ohjelmistoja.  Sivuston käyttö vaatii ilmaisen Flash-selainlaajennuksen asentamisen. Intervallien kuunteluun vuoden 2008 sivustolla vaaditaan Java-pluginin asentaminen.  Uudemman version etusivun oikeassa alalaidassa on anna palautetta-linkki, jota klikkaamalla voi lähettää sähköpostia sivuston tekijöille. 
 
Kuvaustiedot: Kuvaustiedoista sivuston ja tekijöiden nimet löytyvät etusivulta, samoin käyttöoikeudet. Molempien versioiden julkistamisaika on myös nähtävillä etusivuilla. Teknisenä vaatimuksena on Flash-selainlaajennus. 
 
Siirrettävyys: Vanhemman Solfatreenisivuston linkittäminen onnistuu erityyppisiin tehtäviin, yksittäisiin esimerkiksi melodiadiktaatteihin ei voi linkittää. Sen sijaan uudemman version linkittäminen onnistuu vain etusivulle. Verkkomateriaalista löytyy sivuston käyttäjälle ohjeistus harjoitusten tekoon. 
 
Pedagogiset kriteerit
 
Oppimistavoitteet: Materiaalissa ei ole erikseen kuvattu oppimistavoitteita. Etusivulla todetaan, että sivusto tarjoaa erilaisia tehtäviä säveltapailutaitojen omatoimiseen harjoittamiseen. 
 
Kohderyhmä: Kohderyhmää ei ole mainittu. Materiaalin sisällön perusteella sivusto sopii musiikinopiston perustason oppilaille harjoittelumateriaaliksi. Uudemman solfatreenisivuston harmoniatehtävät soveltuvat myös musiikkiopistotason harjoitteluun.
 
Oppimisen tukeminen: Vanhemmalla Solfatreeni-sivustolla on annettu jokaisessa osiossa yksityiskohtaiset harjoitteluohjeet. Materiaali kannustaa itsearviointiin, koska kaikissa tehtävissä on saatavilla vastaukset ja näin ollen opiskelija voi seurata omaa edistymistään. Vanhemmassa materiaalissa etusivun tekstin mukaan käyttäjä voi kirjautua sivustolle ja luoda käyttäjätunnuksen ja seurata sen avulla edistymistään. Kirjautuminen ei kuitenkaan onnistunut. Materiaali ei kannusta yhteistoimintaan eikä yhteisölliseen oppimiseen. Sivustot sisältävät interaktiivisia elementtejä, mikä kannustaa opiskelijaa vuorovaikutukseen materiaalin kanssa. Opiskelija saa palautteen tehtävistään, mikä kannustaa tarkastelemaan omaa oppimistaan ja asettamaan omia tavoitteita. Siirtovaikutus toteutuu opittujen sisältöjen siirtämisenä toisiin tilanteisiin. Melodia- ja rytmidiktaateissa uudemmalla sivustolla on mahdollisuus pitää kirjaa tehdyistä diktaateista mikä osaltaan ohjaa reflektiivisyyteen.

Sisällölliset kriteerit
 
Relevanssi: Kohderyhmää ja oppimistavoitteita ei ole Solfatreenissä määritelty, joten materiaalin sopivuutta on vaikea arvioida tältä pohjalta. Materiaaliin tutustumisen jälkeen sopivin kohderyhmä on musiikinperustason opiskelijat, joille sisältö soveltuu parhaiten.     
 
Asiasisällön luotettavuus ja ajantasaisuus: Tieto materiaalin tekijöistä on löydettävissä. Taustaorganisaatioksi mainitaan Oriveden opisto. Materiaalissa ei ole lähdeviittauksia eikä niitä tämän tapaisessa materiaalissa tarvitakaan. Sisältö on luotettavaa. Päivityshistoriaa ei tarvita, koska sisältö perustuu säveltapailuharjoituksiin.
 
Sisällön esitystavan selkeys ja monipuolisuus: Sisällön käsittely on johdonmukaista. Tekstit, audiovisuaalinen materiaali ja nuotit ovat verkkoon sopivia. 
 
Musiikillinen sisältö: Sivuston sisältö on ei-musiikkilähtöistä materiaalia ja jonkin verran kansanlauluja. Vanhemman Solfatreeni-sivuston kuuntelutehtävät ovat QuickTime-playerin soittamia MIDI-tiedostoja, mutta toimivuus on välillä epävakaata. Uudemman sivuston äänikirjasto sisältää pianoinstrumenttiäänen. Uudemmalla sivustolla on ilahduttavan paljon sointukuunteluvaihtoehtoja. Duuri, molli, vähennetty ja ylinouseva sointujen lisäksi kuuntelua voi harjoitella mm. seuraavilla soinnuilla; duurisuurseptimi, duuripienseptimi, mollipienseptimi, vähennettypienseptimi, ja vähennettyseptimisointu.     
 
Välineelliset kriteerit
 
Käytettävyys: Vanhemman sivuston käyttöliittymä ei ole kovin helppokäyttöinen, mutta sen käyttö on helposti opittavissa. Vaikka navigointipalkit sivuston ylälaidassa ohjaavat oppilasta löytämään esimerkiksi melodiadiktaattitehtävät, ei tehtävän käynnistäminen ole välttämättä helppoa. äänirautakuvaketta painamalla kuullaan sävellajin perussävel, tempo-kohdassa vasemmalle osoittavasta nuolesta ilmestyy teksti soita puolinopeudella ja oikealle osoittavasta nuolesta soita normaalinopeudella. Viereisissä ohjeissa kehotetaan ottamaan kynä, kumi ja nuottipaperi valmiiksi esille. Ohjeet lukematon saattaisi olettaa, että melodiadiktaatti pitäisikin kirjoittaa melodiadiktaatti-kohtaan. Selitys tälle melodiadiktaatti-sanalle selviää viimeistään silloin, kun painaa tarkista vastaus-painiketta, oikeat ratkaisut tulevat näkyviin diktaattitehtävistä. 
 
Uudemman sivuston käyttöliittymä on selkeä ja johdonmukaisempi. Anna ääni-painikkeesta kuullaan sävellajin peruskolmisointu. Tehtävän alussa kuullaan myös peruskolmisointu ja perussyke. Melodian soittamisen voi välillä pysäyttää haluamaansa kohtaan ja jatkaa siitä myöhemmin. Myös vastaukset tehtäviin on saatavilla. Vasemman ylälaidan valikossa on korostettuna se linkki, johon viittaavalla sivulla käyttäjä on. Näin ollen käyttäjä tietää sijaintinsa materiaalissa. Tehtäväkontrollit ohjaavat käyttäjän uuteen tehtävään, myös selaimen painikkeilla voi liikkua eteen- ja taaksepäin. Uudemman sivuston graafinen ja visuaalinen ilme on selkeämpi kuin vanhemmalla sivustolla.
 
Esteettömyys: Mobiiliympäristössä vanhempi sivusto avautui, mutta melodiadiktaatin lataus epäonnistui. Uudempi sivusto olisi vaatinut Flash-selainlaajennuksen asentamisen selaimeen. Validaattori löysi vanhemmasta etusivusta 2 virhettä ja uudemmasta etusivusta 13 virhettä. Erilaisia käyttäjiä ei ole materiaalin toteutuksessa huomioitu, ainoastaan kirjasinkoon voi suurentaa. Teknisenä vaatimuksena materiaalissa on mainittu Flash-selainlaajennus. Eri selaimia testattaessa materiaali latautui Google Chrome-selaimella nopeiten. Vanhemman sivuston melodiadiktaatit eivät latautuneet ollenkaan Mozilla Firefox ja Internet Explorer-selaimilla. Sivulle ilmestyi teksti ”lataus meni pieleen”. Vanhempi sivusto toimi epävakaasti Windows käyttöjärjestelmässä. Sen sijaan uudempi sivusto toimii sekä Windows, Mac os. että Linux käyttöjärjestelmissä.