Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Sisällölliset kriteerit

Relevanssi

Sisällön sopivuus 

Sisällön sopivuus kohdassa arvioidaan materiaalin sisällön sopivuus kohderyhmälle sekä sisällön vastaavuus oppimistavoitteisiin 
 

Asiasisällön luotettavuus ja ajantasaisuus

Tekijätiedot, lähteiden käyttö, luotettavuus ja ajantasaisuus 
 
Asiasisällön luotettavuus kohdassa tarkastellaan tekijä- ja taustaorganisaatiotietoja sekä sitä, miten helposti ne ovat löydettävissä. Lisäksi arvioidaan lähdeviitteiden käyttöä ja lähteiden tarkoituksenmukaisuutta (lähdekriittisyys) sekä sisällön virheettömyyttä ja tutkimustulosten käyttöä. Ajantasaisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota alan uusimman tiedon käyttöön materiaalin valmistuksessa sekä päivityshistorian löydettävyyteen. 
 

Sisällön esitystavan selkeys ja monipuolisuus

Sisällön selkeys ja sisällön monipuolisuus 
 
Sisällön selkeydessä arvioidaan tekstimuotoisen ja audiovisuaalisen materiaalin verkkoon sopivuutta ja hyvälaatuisuutta. Lisäksi arvioidaan, eteneekö sisällön käsittely johdonmukaisesti ja onko kielellinen ilmaisu virheetöntä. Sisällön monipuolisuudessa arvioidaan esitystapoja: soveltuvatko teksti, video, audioklipit, simulaatiot, grafiikat jne. sisällön esittämiseen. Myös eri oppimistyylien huomiointi sisällön esityksessä arvioidaan.