Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Pedagogiset kriteerit

Oppimistavoitteet

Oppimistavoitteiden kuvaaminen ja oppimistavoitteiden ja verkko-oppimateriaalin vastaavuus 
 
Oppimistavoitteissa tulisi kuvata, mihin materiaalin pitäisi antaa valmiudet, toisin sanoen mitä oppilas osaa materiaalin käytön jälkeen. Oppimistavoitteiden ja verkko-oppimateriaalin vastaavuudessa arvioidaan, vastaako oppi-materiaali oppimistavoitteita. Oppimistavoitteiden vastaavuutta ei voida arvioida, mikäli oppimistavoitteita ei ole esitetty materiaalissa.
 

Kohderyhmä

Kohderyhmän kuvaaminen ja kohderyhmän huomioiminen 

Kohderyhmän kuvaamisessa arvioidaan onko materiaalissa määritetty koulutustaso ja kenelle materiaali soveltuu. Mitä esitietoja pitää opiskelijalla olla voidakseen käyttää tätä materiaalia ja toisaalta, onko materiaali riittävän haastavaa ja motivoivaa opiskelijalle. 

Oppimisen tukeminen

Opiskeluprosessin ohjaavuus ja oppimisen mielekkyys
Oppimisprosessin ohjaavuus kohdassa tutkitaan, onko materiaalin kohdalla opiskelukäytöstä annettu ohjeet ja ohjaako materiaali opiskelijan oppimisprosessia, kannustaako se yhteistoimintaan tai yhteisölliseen oppimiseen ja motivoiko materiaali opiskelijaa. 
 
Oppimisen mielekkyys kohdassa arvioidaan mielekkään oppimisen periaatteiden läsnäolo verkko-oppimateriaalissa. Nämä periaatteet ovat aktiivisuus ja vuorovaikutus (onko oppimateriaalissa elementtejä, jotka ohjaavat opiskelijaa vuorovaikutukseen materiaalin kanssa), intentionaalisuus (ohjaako materiaali opiskelijaa asettamaan omia tavoitteita), refleksiivisyys (ohjaako materiaali opiskelijaa oman oppimisen tarkasteluun), konstruktiivisuus (ohjaako materiaali omakohtaiseen tiedonrakenteluun), kontekstuaalisuus (onko opittavat sisällöt ja tehtävät sidottu aitoihin tilanteisiin sekä siirtovaikutus (onko verkko-oppimateriaalinavulla opittu sisältö siirrettävissä toisiin tilanteisiin) (mts. 8.)