Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Nuottila

Yhteenveto

 
Nuottila on Matti Jordmanin tekemä suomenkielinen interaktiivinen sivusto, jossa on runsaasti erityyppisiä kuuntelu- ja teoriaharjoituksia. Sivusto on suunnattu kaikille nuoteista, musiikin teoriasta ja säveltapailusta kiinnostuneille. Harjoitukset jakautuvat rytmi, melodia, harmonia, nuottiennimet, sävellajit ja viritystehtäviin. Harjoitukset jakautuvat rytmi, melodia, harmonia, nuottiennimet, sävellajit ja viritystehtäviin. Sivusto on suunnattu kaikille nuoteista, musiikin teoriasta ja säveltapailusta kiinnostuneille. Rytmi- ja melodiatehtävissä on valittavana valinta, etsi virheet, muisti, kirjoitus (perinteinen melodiadiktaatti), diktaattikone (ohjelman generoima kuuntelu), luku- ja laulutehtävät sekä rytmi- ja laulukone (niin ikään ohjelman generoimat tehtävät). Teoriaosiossa keskitytään musiikin perustasolla opeteltaviin musiikin peruskäsitteisiin. 
Sivuston käyttö ilman lupaa on sallittu vain yksityishenkilöille. Aineiston kopiointi on kielletty. Opettajien, jotka aikovat käyttää sivuston materiaaleja opetuksessaan, on pyydettävä lupa sivuston tekijältä. Sivusto on käytettävissä suomen kielen lisäksi englanninkielisenä ja ruotsinkielisenä. Käyttö vaatii Java-selainlaajennuksen, joka on ilmaiseksi ladattavissa internetistä. Materiaalia voidaan käyttää toisessa opetuskontekstissa. Jokainen harjoitus voidaan linkittää erikseen. Materiaali sopii opettajalle opetuskäyttöön sekä itseopiskeluun musiikin teoriasta ja säveltapailusta kiinnostuneille. Interaktiivisia kirjoitustehtäviä voi mainiosti käyttää itseopiskelumateriaalina, koska niistä on saatavilla vastaukset.  Materiaalin kohderyhmä on kaikki nuoteista, musiikin teoriasta ja säveltapailusta kiinnostuneet. Edeltäviä musiikkiopintoja ei vaadita. Sisältö on virheetöntä ja luotettavaa. Kaikki kuuntelutehtävät perustuvat MIDI-ääniin, joten äänenlaatu on riippuvainen käyttäjän tietokoneen äänikortin ominaisuuksista. Käyttöliittymä on selkeä ja materiaalissa eteneminen on käyttäjän hallittavissa.
 

Koko arviointi

Yhteiskäyttöisyyden kriteerit 

Saavutettavuus: Google-hakukone löysi Nuottilan sanoilla musiikin teoria. Palautetta valikosta löytyy tekijän nimi ja kenttä, johon voi kirjoittaa palautetta, kehittämisideoita ja korjausehdotuksia. Tekijä on sivuston ylläpitäjä. Materiaalia voidaan käyttää ilman erillistä kirjautumista. Etusivulla mainitaan, että suurin osa harjoituksista on käytettävissä ilman kirjautumista. Harjoitukset perustuvat Java-appletteihin. Käyttö vaatii Java-selainlaajennuksen, joka on ilmaiseksi ladattavissa internetistä.
Käyttöoikeudet on kuvattu etusivulla. Sivuston käyttö ilman lupaa on sallittu vain yksityishenkilöille. Aineiston kopiointi on kielletty. Opettajien, jotka aikovat käyttää sivuston materiaaleja opetuksessaan, on pyydettävä lupa sivuston tekijältä.
 
Kuvaustieto: Sivustolta löytyy materiaalin tekijän ja materiaalin nimi, käyttöoikeudet ja kieli. Sivusto on käytettävissä suomen kielen lisäksi englanninkielisenä ja ruotsinkielisenä. Materiaalin nimi on jokaisen sivun otsikkobannerissa. Teknisenä vaatimuksena on selaimeen ladattava java-plugin. 
 
Siirrettävyys: Materiaalia voidaan käyttää toisessa opetuskontekstissa. Jokainen harjoitus voidaan linkittää erikseen. Materiaali sopii opettajalle opetuskäyttöön sekä itseopiskeluun musiikin teoriasta ja säveltapailusta kiinnostuneille. Säveltapailu- ja teoriatehtävät etenevät loogisesti. Säveltapailuharjoitukset aloitetaan kolmella sävelellä edeten lopulta vaativampiin mollitehtäviin. Melodiatehtävien harjoittelemisen voi myös aloittaa halutessaan duuripentatonisilla melodioilla. 
 

Pedagogiset kriteerit

 
Oppimistavoitteet: Oppimistavoitteina mainitaan musiikin teorian ja säveltapailun perustaidot monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Materiaali vastaa esitettyjä oppimistavoitteita. Sivustolla voi harjoitella erityisesti musiikin perustasosuorituksiin sisältyviä tehtäviä. Materiaali soveltuu sekä opettajajohtoiseen opiskeluun että itseopiskeluun.
 
Kohderyhmä: Kohderyhmäksi on määritelty kaikki nuoteista, musiikin teoriasta ja säveltapailusta kiinnostuneet. Edeltäviä musiikkiopintoja ei vaadita. Sivuston materiaalit on sijoitettu pedagogisesti järkevästi, eli helpot ensin vähitellen vaikeutuen. Nuottilan materiaalit sopivat erityisesti musiikin perustason opetukseen. Interaktiivisia kirjoitustehtäviä voi mainiosti käyttää myös itseopiskelumateriaalina, koska niistä on saatavilla vastaukset. Materiaali on riittävän haastavaa myös pidemmälle ehtineelle opiskelijalle.
 
Oppimisen tukeminen: Opiskeluohjeena etusivulla on eteneminen helpommista tehtävistä vaikeampiin. Sivustolla on paljon interaktiivisia harjoituksia, jotka motivoivat ja kannustavat opiskeluun. Melodia- ja rytmidiktaateissa on saatavana vastaukset. Tehtävät voi tarkistaa myös kesken suorittamisen, jolloin ilmaantuu oikeiden nuottien lukumäärä. Yhteisöllisyys ja yhteisöllinen oppiminen eivät toteudu. 
Materiaali ohjaa itseohjautuvuuteen ja itsearviointiin sekä asettamaan omia tavoitteita. Oppija on vuorovaikutuksessa materiaalin kanssa, koska hän saa palautteen tehtävistään ja oppija voi näin ollen tarkastella omaa oppimistaan (reflektiivisyys). Materiaali ohjaa myös omakohtaiseen tiedonrakentamiseen. Siirtovaikutus toteutuu myös, koska opitut asiat ovat siirrettävissä toisiin tilanteisiin. Kontekstuaalisuus toteutuu erityisesti esimerkiksi melodiankirjoitustehtävissä. 
 

Sisällölliset kriteerit

 
Relevanssi: Sisältö on kohderyhmälle sopivaa. Suomenkielisyyden vuoksi sivusto sopii myös aloittelijoille. Kielellinen ilmaisu on sujuvaa. Materiaali vastaa asetettuja oppimistavoitteita.
 
Asiasisällön luotettavuus ja ajantasaisuus: Oppimateriaalin tekijän nimi löytyy palautetta osiosta. Taustaorganisaatiosta ei ole mainintaa. Lähdeviitteitä ja päivityshistoriaa ei ole saatavilla. Sisältö on virheetöntä ja luotettavaa. 
 
Sisällön esitystavan selkeys ja monipuolisuus: Sisältö etenee johdonmukaisesti. Esimerkiksi melodiatehtävissä harjoitukset aloitetaan kolmesta sävelestä. Tehtävät vaikeutuvat vähitellen. Tekstimuotoinen ja audiovisuaalinen materiaali on verkkoon sopivaa. Kielioppivirheitä ei esiinny. 
 
Materiaali on tekstejä, nuottiesimerkkejä ja java-appletteja eli java-sovelmia. Audiovisuaalinen esitystapa tukee musiikinopetusta ja -opiskelua. Eri oppimistyylit on huomioitu tarjoamalla monentyyppisiä harjoituksia.
 
Musiikillinen sisältö: Sivuston sisältö on pääosin ei-musiikkilähtöistä materiaalia, jonkin verran katkelmia kappaleista tai kokonaisia kappaleita, kuten kansanlauluja sekä tietokoneen luomia melodioita ja rytmejä. Kaikki kuuntelutehtävät perustuvat MIDI-ääniin, joten äänenlaatu on riippuvainen käyttäjän tietokoneen äänikortin ominaisuuksista.  
 

Välineelliset kriteerit

Käytettävyys: Käyttöliittymä on selkeä ja johdonmukainen. Navigointipalkit löytyvät sivuston vasemmasta laidasta. Navigointipalkit jakautuvat kolmeen pääosaan: harjoitukset, infoa ja kirjautuminen. Toimintaympäristö ohjaa käyttäjää. Materiaalissa eteneminen on käyttäjän hallittavissa. Materiaalissa voi liikkua selaimen back- ja forward-painikkeiden avulla. Käyttäjä tietää sijaintinsa materiaalissa myös murupolkujen avulla. Sivusto on visuaalisesti toimiva ja selkeä. Sivusto ei sisällä epäolennaisia elementtejä.
 
Esteettömyys: HTML-validaattori löysi etusivulta yhden virheen ja satunnaiselta sivulta (nuotit G- ja F-avaimella) 17 virhettä. Tekstit avautuvat erilaisissa käyttöympäristöissä, mutta harjoitukset eivät toimi esimerkiksi mobiililaitteilla, koska ne on toteutettu java-appletteina. Tekstit ja harjoitukset skaalautuvat ainakin Mozilla- IE-ja Google Chromeselaimilla. Erilaisia käyttäjiä ei ole teknisessä toteutuksessa huomioitu. Kirjasinkokoa voi suurentaa eri selaimilla. Myös harjoituksia, esimerkiksi melodian kirjoitustehtäviä voi suurentaa. Se helpottaa nuottien kirjoittamista nuottiviivastolle huomattavasti. Materiaalia ei ole tulostimelle muotoiltuna. 
Materiaali toimii sekä Windows, Mac Os. että Linux käyttöjärjestelmissä. Sivuston käyttö vaatii java-pluginin asentamisen. Materiaali latautuu nopeasti näytölle ja toimii luotettavasti.