Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Mute. musiikin teoriaa webissä

Yheenveto

Mute. musiikin teoriaa webissä, on Tampereen yliopiston Kansanperinteen laitoksen, nykyiseltä nimeltään musiikintutkimuslaitoksen toteuttama musiikin teorian ja historian oppikurssi. Kurssin sisällön tuottajana on ollut Kansanperinteen laitoksen musiikkitieteen opettaja Sakari Vainikka. Muten sisältöä on tuottanut myös dosentti Vesa Kurkela. 
 
Mute sisältää oppimäärän, joka kattaa modaalisen ja tonaalisen musiikin peruskäsitteistön ja historialliset kehityslinjat. Kurssissa perehdytään säveljärjestelmiin, intervalleihin, asteikkoihin, sointuihin, melodioihin, harmonioihin, rytmeihin ja viritysjärjestelmiin. Mute. koostuu kolmesta osioista: perusteista, materiaalista ja elementeistä. Materiaalin käyttö ei vaadi kirjautumista, eikä maksullisia ohjelmistoja. Java-sovellin pitää olla asennettuna selaimessa interaktiivisten tehtävien tekemistä varten. Käyttöoikeuksia ei varsinaisesti ole kirjattu sivustolle. Muten etusivulla kuitenkin lukee, että mute. on tarkoitettu korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja musiikkiopistojen käyttöön. Verkko-oppimateriaalia voi käyttää joustavasti erilaisissa opetustilanteissa, koska linkittäminen onnistuu jokaiseen sivuun. Materiaali on suunnattu ensisijaisesti ammattiin tähtääville opiskelijoille, joten musiikin teorian peruskäsitteistö täytyy olla jo jotenkin tuttu ennen kurssiin perehtymistä.  Sivusto toimii parhaiten musiikin teorian kurssin lukemistona opettajavetoisessa opetuksessa. Asiasisältö on virheetöntä ja luotettavaa. Materiaalin luotettavuutta lisää tekijöiden asiantuntijuus ja työkokemus yliopistossa. Sivustolla on teoreettisia esimerkkejä sekä klassisen musiikin esimerkkejä soitettuina. Musiikkiesimerkit ovat MIDI-tiedostoina ja käyttävät pianoääntä, jonka laatu on riippuvainen käyttäjän tietokoneen äänikortin ominaisuuksista. Käyttöliittymä on johdonmukainen ja sivuston rakenne looginen.
 

Koko arviointi 

 
Yhteiskäyttöisyyden kriteerit
 
Saavutettavuus: Google-hakukone löysi mute-sivut hakusanalla musiikin teoria. Tekijöiden tiedot löytyvät sivulta, mutta ei päivitystietoja. Verkko-oppimateriaali löytyy Tampereen yliopiston musiikintutkimuslaitoksen linkkilistalta. Sisällöntuottajan sähköposti on annettu palauteosiossa mahdollisia yhteydenottoja varten. Materiaalin käyttö ei vaadi erillistä kirjautumista, eikä käyttö vaadi maksullisia ohjelmistoja. Java-sovellin pitää olla asennettuna selaimessa interaktiivisten tehtävien tekemistä varten. Käyttöoikeuksia ei varsinaisesti ole kirjattu sivustolle. Muten etusivulla kuitenkin lukee, että mute on tarkoitettu korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja musiikkiopistojen käyttöön.
 
Kuvaustieto: Kuvaustiedoista löytyvät oppimateriaalin nimi, tekijöiden nimet ja materiaalin luontiaika 1998. 
 
Siirrettävyys: Verkko-oppimateriaalia voi käyttää joustavasti erilaisissa opetustilanteissa, koska linkittäminen onnistuu jokaiseen sivuun. Sivustolta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet sivuston käytöstä ja navigoinnista sivustolla. Myös harmonian analysointiohjeet löytyvät ohje-valikosta. Lisäksi oppi-materiaalissa on hakutoiminto, jonka avulla on helppo löytää opeteltava asia.
 

Pedagogiset kriteerit

Oppimistavoitteet: Mute sisältää musiikin teorian perustiedot- ja taidot, joita tarvitaan ammattiin tähtäävässä musiikin opiskelussa. Mute sisältää oppimäärän, joka kattaa modaalisen ja tonaalisen musiikin peruskäsitteistön. Oppimistavoitteet ja materiaali vastaavat toisiaan, eli materiaalin läpikäynnin jälkeen on kattavat tiedot musiikin peruskäsitteistä.
 
Kohderyhmä: Kohderyhmäksi on mainittu korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja musiikkiopiston opiskelijat. Koska materiaali on suunnattu ensisijaisesti ammattiopiskelijoille, täytyy musiikin teorian peruskäsitteistö olla jo tuttu. Materiaali on kohderyhmälle sopivan haastavaa.
 
Oppimisen tukeminen: Sivustolta löytyy hyvät ohjeet materiaalin käyttöön. Materiaali jakautuu kolmeen osioon: perusteisiin, materiaaleihin ja elementteihin. Harmonian analysointitehtävissä on myös yksityiskohtaiset ohjeet. Interaktiiviset tehtävät ohjaavat itsearviointiin ja itseohjautuvuuteen sekä toimivat oppilasta aktivoivina elementteinä. Yhteistoiminnallisuus ja yhteisöllinen oppiminen eivät toteudu. Sivusto toimii parhaiten musiikin teorian kurssin lukemistona, jolloin oppimisprosessin ohjaus jää opettajan tehtäväksi. Opiskelija voi materiaalin avulla tukea omaa tiedonrakenteluaan, sillä hakutoiminnot toimivat tällä sivustolla erinomaisesti. Mielekkään oppimisen periaatteista toteutuu myös siirtovaikutus ja vuorovaikutus.
 

Sisällölliset kriteerit

Relevanssi: Materiaalin sisältö sopii kohderyhmälle hyvin. Materiaali on tuotettu ammattitaidolla ja tavoitteiden mukaisesti. 
 
Asiasisällön luotettavuus ja ajantasaisuus: Tekijätiedot löytyvät helposti taustatietoa-linkistä taustaorganisaatioineen. Lähdeviitteitä ei ole käytetty. Asiasisältö on virheetöntä ja luotettavaa. Materiaalin luotettavuutta lisää tekijöiden asiantuntijuus ja työkokemus yliopistossa. Oppimateriaalissa perehdytään säveljärjestelmiin, intervalleihin, asteikkoihin, sointuihin, melodioihin, harmonioihin, rytmeihin ja viritysjärjestelmiin. Päivityshistoriaa ei ole saatavilla.
 
Sisällön esitystavan selkeys ja monipuolisuus: Sisältö etenee johdonmukaisesti. Tekstit ja nuottiesimerkit ovat laadukkaita. Audiovisuaalinen materiaali, nuottiesimerkit MIDI-tiedostoineen sopivat musiikkisisällön esittämiseen. 
 
Musiikillinen sisältö: Sivustolla on teoreettisia esimerkkejä sekä klassisen musiikin esimerkkejä soitettuina. Teoreettisia ja klassisen musiikin esimerkkejä on runsaasti asteikoista ja intervalleista lähtien aina muunnesointuihin, modulaatioihin, hajasäveliin ja musiikin muotoihin. Musiikkiesimerkit ovat MIDI-tiedostoina ja käyttävät pianoääntä, jonka laatu on riippuvainen käyttäjän tietokoneen äänikortin ominaisuuksista. 

Välineelliset kriteerit
 
Käytettävyys: Käyttöliittymä on selkeä ja johdonmukainen. Sivuston rakenne on looginen ja toimintaympäristö ohjaa käyttäjää. Sivuston käytöstä ja sivustolla navigoinnista on saatavilla hyvät ohjeet. Materiaalissa eteneminen on hyvin hallittavissa, koska jokaisen osa-alueen navigointisysteemi on samanlainen. Etusivun vasemmassa laidassa sijaitsee osa-alueen hakemisto, sisällysluettelo, josta pääsee haluamalleen sivulle napsauttamalla hakemistossa olevaa sivun nimeä. Sivun ala- ja ylälaidassa sijaitsevat navigointipalkit, joiden avulla pystyy selaamaan kyseisen osa-alueen sivuja eteen ja taaksepäin. Myös aloitussivulle palaaminen on tällä sivustolla helppoa, koska navigointipalkista löytyy jokaisella sivulla etusivu-painike. Käyttäjä tietää sijaintinsa materiaalissa. Graafinen/visuaalinen toteutus on selkeä ja tarkoituksenmukainen.
 
Esteettömyys: Materiaalissa on huomioitu erilaiset käyttöympäristöt. Mobiiliympäristössä materiaali toimi muutoin moitteettomasti, paitsi interaktiiviset sointuanalyysitehtävät eivät toimineet. Ne vaativatkin toimiakseen Java-soveltimen lataamisen selaimeen. HTML-validaattori löysi etusivulta 1 virheen. Erilaisia käyttäjiä ei ole teknisessä toteutuksessa huomioitu, ainoastaan kirjasinkokoa ja nuottiesimerkkejä voi suurentaa. Luentomateriaalit (3 kpl) ovat PDF-tiedostoina printattavassa muodossa. Luentomateriaalien sisällöt ovat seuraavat: johdatus säveljärjestelmien teoriaan, kenraalibasso ja harmonia ja sointuajattelu länsimaisessa musiikissa. Tiedostojen kokoja ei ole mainittu tiedostojen kuvailutekstissä. Materiaali toimii sekä Windows, Mac Os. että Linux käyttöjärjestelmissä. Musiikkinäytteet ovat MIDI-tiedostoina ja niiden käyttäytyminen riippuu käyttäjän tietokoneen asetuksista. Materiaali toimii luotettavasti ja latautuu nopeasti näytölle ainakin Mozilla Firefox, Google Chrome ja Internet Explorer selaimilla.