Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Musiikinteoria 1

Yhteenveto

Musiikinteoria 1 verkko-oppimateriaali on Sibelius-Akatemian tuottama verkkojulkaisu. Se on Sibelius-Akatemian musiikinteorian lehtorin Aarre Joutsenvirran ja jazzmusiikin lehtorin Jari Perkiömäen tekemä sivusto. Verkko-oppimateriaali käsittelee tekijöiden mukaan musiikinteorian perusasioita hieman totutusta poikkeavalla tavalla. Harmonian lisäksi sivustolla käsitellään mm. notaatiota ja rytmiikkaa. Materiaalissa peilataan musiikinteorian käsitteistöä historian kautta nykypäivään. Asteikkojen ja funktionaalisuuden yhteydessä käsitellään jazzin musiikinteoriaa. Harjoituksia sivustolla ei toistaiseksi ole vaan se toimii tiedonlähteenä. Avoimessa verkossa oleva materiaali on lisensoitu Creative Commons lisenssillä (CC BY-ND-NC), mikä tarkoittaa, että käyttäjällä on oikeus jakaa, kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkaisua seuraavin ehdoin: julkaisun tekijä on ilmoitettava, teosta ei saa muuttaa, muunnella tai käyttää toisen teoksen pohjana eikä julkaisua saa käyttää ansiotarkoituksessa. Materiaalin käyttö vaatii Flash-selainlaajennuksen asentamisen. Jokaiselle sivulle linkittäminen onnistuu hyvin ja käyttö opetustarkoitukseen on sallittu. Materiaalia voi käyttää opiskelu- ja opetustilanteissa sekä kokonaisuutena että osina. Materiaali soveltuu myös itseopiskeluun. Oppimistavoitteena mainitaan perinteisen teoria I-kurssin sisällön lisäksi perusteellisempi tutustuminen rytmiin ja asteikkoihin. Tämä materiaali sopii myös aloitteleville korkeakouluopiskelijoille. Asiasisältö on luotettavaa, tarkoituksenmukaista ja ajantasaista. Tekijöiden asiantuntijuus antaa materiaalille uskottavuutta. Sivuston rakenne on jaoteltu loogisesti ja käyttöliittymä on selkeä ja johdonmukainen. 
 

Koko arviointi

 
 Yhteiskäyttöisyyden kriteerit
 
Saavutettavuus: Materiaali on avoimessa verkossa. Google-hakukone löysi Musiikinteoria 1 sivuston hakusanalla musiikin teoria. Materiaali löytyi myös Sibelius-Akatemian nettisivujen hakutoiminnon kautta sanalla musiikinteoria. Materiaalia voi käyttää ilman kirjautumista. Verkkojulkaisu on lisensoitu Creative Commons lisenssillä (CC BY-ND-NC). Sivuston käyttäjällä on oikeus jakaa, kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkaisua seuraavin ehdoin: julkaisun tekijä on ilmoitettava, teosta ei saa muuttaa, muunnella tai käyttää toisen teoksen pohjana eikä julkaisua saa käyttää ansiotarkoituksessa. Tekijöiden tiedot ovat etusivulla, mutta palautelaatikkoa eikä yhteystietoja ole saatavilla. Verkko-oppimateriaalin käyttö vaatii Flash-selainlaajennuksen asentamisen. 
 
Kuvaustieto: Kuvaustiedoista löytyvät oppimateriaalin nimi, tekijöiden nimet, tekijänoikeudet, julkistamisaika 5.11 2007 ja viimeisin päivitysaika 9.12.2008 sekä tekniset vaatimukset. Tekijät on esitelty omalla sivullaan. Materiaali löytyy myös Sibelius-Akatemian kirjaston kautta. 
 
Siirrettävyys: Materiaalia voi käyttää joustavasti erilaisissa opiskelu- ja opetustilanteissa sekä kokonaisuutena että osina. Jokaiselle sivulle linkittäminen onnistuu hyvin ja käyttö opetustarkoitukseen on sallittu. Ohjeistusta toiselle opettajalle ei ole annettu. 

Pedagogiset kriteerit
 
Oppimistavoitteet: Oppimistavoitteena mainitaan perinteisen teoria I-kurssin sisällön lisäksi perusteellisempi tutustuminen rytmiin ja asteikkoihin. Lisäksi perehdytään jazzin musiikin teoriaan. Oppimistavoitteet ja oppimateriaali vastaavat toisiaan. Materiaali soveltuu itseopiskeluun ja lisämateriaaliksi opettajalle käytettäväksi opetuksessa.
 
Kohderyhmä: Kohderyhmää ei varsinaisesti sivustolla ole kuvattu. Musiikkiopistotason teoria I-kurssiksi sisältö on hieman liian laaja, joten tämä materiaali tuntuisi parhaiten sopivan aloitteleville korkeakouluopiskelijoille. 
 
Oppimisen tukeminen: Oppi-materiaalin käytöstä ei ole annettu ohjeita. Materiaalin rakenne ohjaa oppijan oppimisprosessia ja tiedonrakentelua. Eri osioiden metatekstit toimivat myös ohjaavina elementteinä. Materiaali ei kannusta yhteistoiminnallisuuteen tai yhteisölliseen oppimiseen. Konstruktiivisuuden lisäksi mielekkään oppimisen periaatteista toteutuvat kontekstuaalisuus ja siirtovaikutus. Vuorovaikutus toteutuu jossain määrin. 

Sisällölliset kriteerit
 
Relevanssi: Sisältö vastaa asetettuja tavoitteita. Kielellinen ilmaisu on sujuvaa ja kohderyhmälle sopivaa. Uusina käsitteinä mainitaan iskuyksikkö, tupletti ja kattoasteikko, jotka määritellään selkeästi.
 
Asiasisällön luotettavuus ja ajantasaisuus: Materiaali on Sibelius-Akatemian tuotantoa. Tekijät on esitelty omalla sivulla taustaorganisaatioineen. Tekijöiden asiantuntijuus antaa materiaalille uskottavuutta. Taustaorganisaation logo on esillä jokaisella sivulla. Asiasisältö on luotettavaa, tarkoituksenmukaista ja ajantasaista. Nuottiesimerkit ovat suurimmalta osaltaan tekijöiden omia, joten lähdemerkintöjä ei tarvita. Nuottisitaateissa on asianmukaisesti tekijätiedot. 
 
Sisällön esitystavan selkeys ja monipuolisuus: Sisältö on selkeä ja loogisesti jaoteltu. Asiasisällön kieli on selkeää. Materiaali sisältää pääosin tekstejä, nuottiesimerkkejä, joitakin ponnahdustekstejä ja ääniesimerkkejä.
 
Musiikillinen sisältö: ääninäytteitä materiaalissa on vain vähän. Materiaalissa on muutamia teoreettisia esimerkkejä ja klassisen musiikin esimerkkejä soitettuina. äänimaailma on synteettinen ja esitystapa konemainen.  

Välineelliset kriteerit
 
Käytettävyys: Sivuston rakenne on jaoteltu loogisesti. Sisällysluettelossa on korostettuna se linkki, johon viittaavalla sivulla käyttäjä on. Vasen- ja ylävalikon korostetut linkit kertovat käyttäjälle sijainnin materiaalissa ja ylävalikko näkyy jokaisella sivulla, mikä auttaa navigoinnissa. Materiaalissa voi liikkua sekä linkkien että selaimen painikkeiden avulla. 
 
Esteettömyys: Sivusto toimii moitteettomasti myös mobiiliympäristössä mutta vaatii toimiakseen Flash-selainlaajennuksen lataamisen. Materiaali on tuotettu HTML-sivuiksi ja validaattori löysi etusivulta 28 virhettä. Teknisessä ratkaisussa ei ole otettu huomioon erilaisia käyttäjiä, ainoastaan kirjasinkoon voi suurentaa. Tulostettavaksi tarkoitettua materiaalia ei ole tulostimelle muotoiltuna. Teknisistä ratkaisuista on mainittu vain Flash-selainlaajennus. Verkko-oppimateriaali toimii Windows, Mac os. ja Linux käyttöjärjestelmissä. Materiaali on kaiken kaikkiaan luotettavasti toimivaa ja latautuu näytölle nopeasti. Lisäksi navigointipainikkeet erottuvat selkeästi materiaalista.