Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Music Theory at VCU

Yhteenveto

Music Theory at VCU sisältää monenlaisia interaktiivisia työkaluja säveltapailun harjoittamiseen. Sivusto on Bruce Bhammelin tekemä ja taustaorganisaatio on Virginia Commonwealth University. Sivustolla on interaktiivisia tutoriaaleja, teoriatehtäviä vastauksineen ja erilaisia koskettimistoja. Sivuston materiaali jakautuu työkaluihin (Tools), tehtäviin (Worksheets) ja säveltapailumateriaaliin (Aural Skills Recources). Sivustosta on kaksi versiota, vanhempi VCU Music Theory ja uudempi Music Theory at VCU. Käsittelen tällä sivustolla uudempaa versiota, Music Theory at VCU. 
 
Materiaali on avoimessa verkossa kaikkien käytettävissä. Etusivulla lukee käyttöoikeuksista seuraavaa: voit vapaasti selata näitä sivuja ja käyttää mitä tahansa materiaaleja, mistä sinulle on hyötyä. Jotkut harjoitukset ja animaatiot vaativat Flash- selainlaajennuksen lataamisen toimiakseen. Sivuston materiaaleja voi käyttää toisessa opetuskontekstissa, koska linkittäminen onnistuu jokaiseen harjoitukseen ja työkaluun. Verkkomateriaalin erityyppiset koskettimistot ovat erinomainen apu sävelkorkeuksien ja harmonioiden harjoittelemisessa. Osa materiaalista soveltuu musiikinperus- ja opistotasolle havaintomateriaaliksi. Koskettimistoja voi käyttää esimerkiksi havaintovälineenä opetuksessa tai oppilas voi harjoitella niiden avulla itsenäisestikin laulamista tai harmonioita. Koskettimistot on tarkoitettu sivuston tekijän mukaan käytettäväksi silloin, kun oikeat koskettimistot eivät ole käytettävissä. Käyttöliittymässä on navigointipalkki yläreunassa, josta avautuvat alasvetovalikot. 
 

Koko arviointi

 
Yhteiskäyttöisyyden kriteerit
 
Saavutettavuus: Google-hakukone ei löytänyt sivustoa hakusanoilla music theory, ear training eikä aural skills. Ainoastaan tekijän nimellä Bhammel AND music theory sivusto löytyi heti. Tekijän sähköpostiosoite on etusivulla mahdollista yhteydenottoa varten. Materiaalin käyttö ei vaadi erillistä kirjautumista. Jotkut harjoitukset ja animaatiot vaativat Flash- selainlaajennuksen lataamisen toimiakseen. Materiaalia voi käyttää ilman maksullisia ohjelmistoja. Materiaali on avoimessa verkossa kaikkien käytettävissä. Etusivulla lukee käyttöoikeuksista seuraavaa: voit vapaasti selata näitä sivuja ja käyttää mitä tahansa materiaaleja, mistä sinulle on hyötyä. Tekijän yhteystiedot löytyvät etusivulta.
 
Kuvaustieto: Kuvaustiedoista löytyvät seuraavat: materiaalin ja tekijä nimi sekä käyttöoikeudet ja tekniset vaatimukset.  Julkistamis- ja muokkausaikaa ei sivustolta löytynyt.
 
Siirrettävyys: Sivuston materiaaleja voi käyttää toisessa opetuskontekstissa, koska linkittäminen onnistuu jokaiseen harjoitukseen ja työkaluun. Ohjeistukset harjoitusten tekoon ja työkalujen käyttöön löytyvät sivustolta.

Pedagogiset kriteerit
 
Oppimistavoitteet: Materiaalin oppimistavoitteena mainitaan sujuvien perustaitojen saavuttaminen musiikin notaatiossa, rytmin luvussa ja nuotin luvussa. Materiaalin avulla tutustutaan nuotinnuksen perusteisiin, rytminlukuun ja saneluun ja laulun harjoitteluun työkalujen (koskettimistot) avulla. Myös äänenkuljetusperiaatteisiin tutustutaan. Verkkomateriaalin erityyppiset koskettimistot ovat erinomainen apu sävelkorkeuksien ja harmonioiden harjoittelemisessa. Ainoa negatiivinen asia niissä on, että solmisaatiot ovat vain C- duurissa ja c-mollissa.
 
 
Kohderyhmä: Kohderyhmäksi sivuston tekijä on maininnut musiikinkoulutusohjelman aloittavat opiskelijat, jotka voivat aloittaa korvan harjoittamisen ennen varsinaisten opintojen alkua. Osa materiaalista soveltuu musiikinperus- ja opistotasolle havaintomateriaaliksi. Materiaalissa ei ole suoranaisesti mainintaa kohderyhmän koulutustasosta, mutta perustiedot ja taidot musiikin teoriasta pitää olla hyötyäkseen sivuston harjoituksista. 
     
Oppimisen tukeminen: Materiaalin opiskelukäytöstä on annettu ohjeet. Materiaali ei ohjaa itsearviointiin tai itseohjautuvuuteen eikä yhteisölliseen oppimiseen. Sivustolla on työkaluja jotka motivoivat opiskelijaa harjoitteluun. Mielekkään oppimisen periaatteista toteutuvat aktiivisuus ja vuorovaikutus sekä kontekstuaalisuus. Virtuaaliset koskettimistot tukevat kontekstuaalisuutta. Osassa tehtäviä on saatavilla myös vastaukset, mikä tukee osaltaan opiskelijan reflektiivisyyttä. 

Sisällölliset kriteerit
 
Relevanssi: Sisältö on sopivaa musiikin teorian peruskäsitteet tuntevalle opiskelijalle.
 
Asiasisällön luotattavuus ja ajantasaisuus: Taustaorganisaatio on Virginia Commonwealth University, jossa sivuston tekijä Bruce Bhammel on musiikin apulaisprofessorina. Lähdeviitteitä ei materiaalissa ole. Sisältö ei ole virheetöntä. Sivuston vasemman reunan Quick Links—Tools—Printable staff paper-kohdassa ei ilmaantunutkaan printattavaa nuottipaperia, vaan linkistä löytyi huonekaluliikkeen mainos. Asiasisällössä ei ole virheitä.
 
Sisällön esitystavan selkeys ja monipuolisuus: Asiasisältö on jaoteltu kolmeen kategoriaan: työvälineet (Tools), teoriatehtäviin (Worksheets) ja säveltapailumateriaaliin (Aural Skills Recources). Sinänsä sisältö on selkeästi jaoteltu, tosin ensimmäisellä sivuston käyttökerralla voi olla hankaluuksia löytää haluamaansa materiaalia. Audiovisuaaliset materiaalit sopivat hyvin verkkoon ja ovat hyvälaatuisia.  Teoriatehtävissä ei ole interaktiivisuutta, vaan ne ovat PDF-dokumentteina, jotka voi printata. Just for fun-valikon sisällöllä ei sivuston tekijänkään mukaan ole pedagogista arvoa “The following items are of little educational value, but may be amusing for some of you”.
 
Musiikillinen sisältö: Sivustolla on hyvin vähän musiikkiesimerkkejä. Erityisen maininnan mielestäni kuitenkin ansaitsevat erilaiset koskettimistot ja solmisaatioden ja sointujen liittäminen niihin. Koskettimistoja voi käyttää esimerkiksi havaintovälineenä opetuksessa tai oppilas voi harjoitella niiden avulla itsenäisestikin laulamista tai harmonioita. Koskettimistot on tarkoitettu sivuston tekijän mukaan käytettäväksi silloin, kun oikeat koskettimistot eivät ole käytettävissä. Koskettimistoissa on käytetty vain yhtä äänikirjaston instrumenttiääntä, joka johtuu Flash-toteutuksesta.  Teoriatehtävät ovat perinteisiä harjoituksia, jotka eivät ole yhteydessä musiikkiin.   
 
Välineelliset kriteerit
 
Käytettävyys: Käyttöliittymässä on navigointipalkki yläreunassa, josta avautuvat alasvetovalikot. Käyttöliittymän vasemmassa laidassa on pikalinkkejä työkaluihin, muihin musiikin teorian sivustoihin, musiikkisanastoon ja ohjelmistoihin. Materiaalissa voi liikkua selaimen back- ja forward-painikkeiden avulla. Murupolkuja materiaalissa ei ole. Materiaalin graafinen toteutus on selkeä ja tarkoituksen mukainen.
 
Esteettömyys: Mobiiliympäristössä sivusto avautui, mutta navigointivalikot eivät avautuneet. Materiaali on tuotettu HTML-sivuiksi, mutta materiaali ei ollut merkkaukseltaan virheetöntä. Pelkästään etusivulla oli 10 virhettä. Erilaisia käyttäjiä ei ole huomioitu teknisessä toteutuksessa, ainoastaan kirjasinkoon suurentaminen on mahdollista. Koskettimistoja ei voi suurentaa. Tosin koskettimistot avautuvat pop-up-ikkunaan ja ne voi suurentaa koko näytön kokoiseksi. Materiaalissa ei ole mainintaa teknisistä vaatimuksista. Audiovisuaalinen materiaali vaatii toimiakseen Flash-selainlaajennuksen asentamisen. Sivusto toimii Windows, Mac Os. ja Linux käyttöjärjestelmissä sekä tavallisimmilla selaimilla. Yksi linkki ei toiminut odotetusti, muutoin materiaali toimi luotettavasti.