Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Musictheory.net

Yhteenveto

Musictheory.net on Ricci Adamsin tekemä englanninkielinen, interaktiivinen verkkosivusto, joka on suunnattu musiikin teoriasta kiinnostuneille. Sivustolta löytyy tutoriaaleja, harjoituksia ja apuohjelmia. Sivusto on julkaistu tammikuussa 2000. Sivuston vanhempi versio löytyy nykyään osoitteesta classic.musictheory.net. Uudempi versio, joka on ollut käytössä vuodesta 2010, on saatavilla osoitteessa musictheory.net. 
 
Sivustot on kaikkien käytettävissä ilman erillistä korvausta eikä kirjautumista tarvita. Teknisenä vaatimuksena on Flash-
selainlaajennuksen asentaminen. Käyttöoikeudet on lisensoitu CreativeCommons lisenssillä, joka sallii materiaalin kopioimisen ja remiksaamisen seuraavin ehdoin: sivuston tekijä on ilmoitettava. Materiaalista voidaan käyttää tiettyjä osia toisessa opetuskontekstissa sellaisenaan. Oppija voi kuunteluharjoituksissa musictheory.net sivustolla tarkasti valita, millaisia harjoituksia hän haluaa tehdä. Harjoitusten ja tutoriaalien linkittäminen onnistuu jokaiseen kuunneltavaan ja opeteltavaan asiaan erikseen. Suomalaisessa musiikinkoulutusjärjestelmässä sivuston harjoitukset sopivat jopa vasta-alkajille, koska käyttäjän on mahdollista muokata harjoituksissa haluamansa vaikeustaso. Materiaali sopii sekä opettajalle opetuskäyttöön että oppijalle itseopiskeluun. Materiaali sopii sekä musiikinperus- että opistotason opiskeluun ja opetukseen. Sivuston sisältö on ei-musiikkilähtöistä materiaalia. Käyttöliittymä on selkeä, johdonmukainen ja helppokäyttöinen. Sivusto on yleisilmeeltään selkeä ja tarkoituksenmukainen. 
 

Koko arviointi

Yhteiskäyttöisyyden kriteerit
 
Saavutettavuus: Materiaali on löydettävissä esimerkiksi Google-hakukoneella helposti. Se googlautui ensimmäisenä hakusanalla music theory. Tekijän taustaorganisaatiosta ei ole tietoa sivustolla. Musictheory.net sivustolla on mahdollisuus lähettää sivuston tekijälle palautetta. Sivustot on kaikkien käytettävissä ilman erillistä korvausta eikä kirjautumista tarvita. Sivustojen käyttö ei vaadi maksullisia ohjelmistoja. Teknisenä vaatimuksena on Flash-selainlaajennuksen asentaminen.
 
Käyttöoikeudet on lisensoitu CreativeCommons lisenssillä, joka sallii materiaalin kopioimisen ja remiksaamisen seuraavin ehdoin: sivuston tekijä on ilmoitettava. Remiksaaminen tarkoittaa, että sivustosta voi tehdä rinnakkaisversion, mutta sivuston yhteyteen on liitettävä alkuperäisen sivuston tekijän nimi. Käyttöoikeuksien myöntäjä on Ricci Adams. 
 
Kuvaustieto: Kuvaustiedoista materiaalin ja tekijän nimi, käyttöoikeudet ja kieli löytyvät helposti. Classic.musictheory-sivusto on käännetty ranskaksi, islanniksi, puolaksi, ruotsiksi, portugaliksi ja serbiaksi. Myös julkistamisaika ja tekniset vaatimukset löytyvät helposti. Etusivun alalaidasta löytyvät vuosiluvut 20002011, josta voi päätellä, että sivua päivitetään.
 
Siirrettävyys: Materiaalista voidaan käyttää tiettyjä osia toisessa opetuskontekstissa sellaisenaan. Oppija voi kuunteluharjoituksissa musictheory.net sivustolla tarkasti valita, millaisia harjoituksia hän haluaa tehdä. Esimerkiksi intervallikuuntelussa voi valita intervallien lisäksi miten niitä soitetaan, millä nopeudella ja mikä on soittava soitin. Valinnan jälkeen sivun alalaitaan ilmaantuu teksti: Your exercice is permanently available at: www.musictheory.net/exercices/ear-scale/xyubyyk. Edellinen linkki on esimerkki ja löydettävissä uusimmasta versiosta.
 
Harjoitusten ja tutoriaalien linkittäminen onnistuu jokaiseen kuunneltavaan ja opeteltavaan asiaan erikseen. Tutoriaalit alkavat nuottiviivastoon ja nuottiavaimiin tutustumisella ja etenevät loogisesti nuottien aika-arvoihin, tahtiviivoihin, tahtilajeihin, taukoihin jne. 

Pedagogiset kriteerit
 
Oppimistavoitteet: Oppimistavoitteita ei ole materiaalissa erikseen kuvattu. Materiaaliin tutustumisen jälkeen voi huomata, että se soveltuu musiikin peruskäsitteiden opettelemiseen ja harjoittelemiseen eli materiaalin läpikäynnin jälkeen tulisi osata peruskäsitteet musiikin teoriassa. Englanninkielisyys jonkin verran vaikeuttaa teoreettisten termien nimeämistä. 
 
Kohderyhmä: Kohderyhmää ja koulutustasoa ei materiaalissa ole mainittu. Sivusto sopii musiikin teoriasta ja säveltapailuharjoituksista kiinnostuneille. Suomalaisessa musiikinkoulutusjärjestelmässä sivuston harjoitukset sopivat jopa vasta-alkajille, koska käyttäjän on mahdollista muokata harjoituksissa haluamansa vaikeustaso. Materiaali sopii sekä opettajalle opetuskäyttöön että oppijalle itseopiskeluun. Itseopiskeluun sivusto sopii erinomaisesti, koska harjoitukset ovat drilliohjelmistoja, jotka antavat heti palautteen. Materiaali sopii sekä musiikinperus- että opistotason opiskeluun ja opetukseen.    
 
Oppimisen tukeminen: Materiaalissa ei ole annettu opiskelukäytöstä ohjeita. Pedagogin avustuksella materiaali on käyttökelpoinen myös itsenäiseen opiskeluun, esimerkiksi kotona harjoitteluun. Materiaali ohjaa itseohjautuvuuteen ja itsearviointiin, koska kuunteluharjoituksista ja tehtävistä saadaan välitön palaute. Oppija voi asettaa haluamansa sisällön ja vaikeustason kuunteluharjoituksiin (adaptiivinen hypermedia). Yhteistoiminta ja yhteisöllisyys eivät toteudu.  
 
Materiaali ohjaa oppijaa asettamaan omia tavoitteita. Sivustolla on interaktiivisia tehtäviä, jotka aktivoivat ja kannustavat oppijaa vuorovaikutukseen materiaalin kanssa. Myös reflektiivisyys toteutuu materiaalin palautteen ansiosta. Sen sijaan kontekstuaalisuus ei juuri toteudu, koska lähes kaikki harjoitukset ovat drill-tyyppisiä, eivätkä näin ollen ole yhteydessä oikeisiin musiikkikappaleisiin.

Sisällölliset kriteerit
 
Relevanssi: Koska kohderyhmä on musiikin teoriasta ja säveltapailusta kiinnostuneet, sivusto on kohderyhmälle sopivaa.
 
Asiasisällön luotettavuus ja ajantasaisuus: Sivuston tekijän nimi on etusivulla, mutta muuta tietoa tekijästä ja taustaorganisaatiosta ei ole saatavilla. Myöskään lähdeviitteitä eikä päivityshistoriaa ole käytettävissä. Uusimman version etusivun alalaidasta löytyvät vuosiluvut 20002011, josta voisi päätellä, että sivustoa kuitenkin päivitetään. Asiasisältö sinällään on virheetöntä.
 
Sisällön esitystavan selkeys ja monipuolisuus: Sisältö on selkeää ja johdonmukaisesti etenevää. Materiaalin tekstimuotoinen ja audiovisuaalinen esitystapa sopivat verkkoon. Materiaalin sisältö on esitetty monipuolisesti. Esimerkiksi oppituntitehtävissä (lessons) opeteltava asia on tekstimuodon lisäksi nähtävissä nuottiviivastolla sekä keyboardilla. 
 
Musiikillinen sisältö: Sivuston sisältö on ei-musiikkilähtöistä materiaalia. Musictheory.net:n äänikirjasto sisältää piano, huilu, oboe, klarinetti ja fagotti-instrumenttiäänet. Harjoitusosiossa käyttäjä voi valita näistä äänikirjaston äänistä mieleisensä. Vanhemmalla, classis.musictheory.net-sivustolla on käytettävissä vain pianoinstrumenttiääni. Sivustoilla on mukautettuja (custom exercices) harjoituksia intervallien, asteikkojen ja sointujen harjoittelemiseen. Mukautettu tarkoittaa tässä sitä, että käyttäjä voi asettaa haluamansa sisällön ja vaikeustason harjoituksiin. Sivuston musiikillinen sisältö on tuotettu Flash-tekniikalla.

Välineelliset kriteerit
 
Käytettävyys: Sivusto on jaoteltu vanhassa versiossa kolmeen osaan: tunnit (lessons), harjoitukset (trainers) ja apuohjelmat (utilies). Uudemmassa materiaalissa sivusto on jaoteltu etusivun lisäksi neljään osaan: tunnit (lessons), harjoitukset (exercises), työkalut (tools) ja yhteydenotto (contact). Käyttöliittymä on selkeä, johdonmukainen ja helppokäyttöinen. Uudemmalla Musictheory-sivustolla löytyy murupolku sivun ylälaidasta, mikä osaltaan helpottaa sivustolla navigointia. Murupolku on polkumainen linkkiryhmä, joka näkyy jokaisen sisältösivun yläreunassa. Etusivulla murupolku ei näy. Toimintaympäristö ohjaa käyttäjää hyvin. Eteen- ja taaksepainikkeet sijaitsevat molempien sivustojen oikeassa alakulmassa. Painikkeet toimivat interaktiivisessa slideshowssa. Selaimen back- painikkeella pääsee esimerkiksi harjoitussivuilta takaisin etusivulle, Classic.musictheory:ssa on myös käytettävissä return to main page-painike.  Ylävalikko näkyy kaikilla sivuilla uudemmalla sivustolla. 
Sivusto on yleisilmeeltään selkeä ja tarkoituksenmukainen. Animaatiot tunnit-osiossa tekevät esityksestä havainnollisen ja helposti ymmärrettävän. Keyboardin voi avata erilliseen pop up-ikkunaan.
 
Esteettömyys: Tekstit avautuvat myös mobiiliympäristössä, mutta tehtävien tekeminen ei onnistunut. Sivuston käyttö vaatii Flash-selainlaajennuksen asentamisen. Sivustot on tuotettu HTML-sivuiksi. Validaattori ei löytänyt yhtään virhettä Classic.musictheory.net etusivulta, mutta Musictheory.net etusivulla virheitä oli 7. Kirjasinkokoa voi suurentaa selaimessa. Vanhemman sivuston lessons-materiaalit ovat saatavilla (screen-reader-accessible versions) näytönlukijalle.  Materiaali on saatavilla myös tulostimelle muotoiltuna. Sivusto toimii Windows, Mac Os. ja Linux käyttöjärjestelmissä. Nuotit on tehty Flashilla. Sivusto toimii eri selaimilla hyvin vaatien Flash-selainlaajennuksen lataamisen. Materiaali latautuu nopeasti näytölle ja toimii luotettavasti.