Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Music Awareness

Yhteenveto

Music Awareness on sivusto, jolla käsitellään harmoniaa. Sivustolla on esimerkkejä sointujen käytöstä kappaleista ja ne on esitetty animaatioin ja sointuastein. Vaihtoehtoisesti sointuasteiden sijaan voi valita reaalisointumerkinnän tai numeroinnin. Materiaali perustuu väittämään, että musiikin oppiminen kokemuksellista ja sointukulut ja harmonia tulee oppia ensin kuuntelemalla, sitten älyllisesti, with the ears more than with the mind.
 
Sivustolta löytyy tutoriaaleja ja harjoituksia, 7 Harmonies tutorials, 7 Harmonies examples, Practise clips, Progression diagram clips ja Harmony Toy 1 ja 2. Sivusto on vapaasti kaikkien käytettävissä.  Sivuston käyttö vaatii Flash-salainlaajennuksen. Verkko-oppimateriaalin tekijöistä ei löydy tietoa sivustolla. Sinänsä asiasisältö on virheetöntä. Teknisistä ratkaisuista on mainittu Flash-selainlaajennus, joka on ladattavissa internetistä. Materiaalia voi käyttää osina eri opetuskontekstissa linkittämisen ansiosta. Musiikillinen sisältö koostuu pääasiassa klassisesta ja traditionaalisesta musiikista. Musiikkiesimerkit ovat niin sanottuja elävän musiikin esimerkkejä. Animoituja sointukuunteluesimerkkejä voi mainiosti käyttää opetuksessa havainnollistavina esimerkkeinä. Käyttöliittymässä on etusivun ylälaidassa navigointipalkit, joista pääsee sivuston eri osiin. 
 

Koko arviointi

Yhteiskäyttöisyyden kriteerit
 
Saavutettavuus: Sivusto löytyi Google-hakukoneella sanoilla music AND harmony. Ylläpitävän organisaation, ylläpitäjän eikä päivitysylläpitäjän tietoja ole annettu sivustolla. Verkko-oppimateriaalia voi käyttää erillistä kirjautumista ja ilman maksua vaativia ohjelmistoja. Sivuston käyttö tosin vaatii Flash-salainlaajennuksen, mutta se on ilmaiseksi ladattavissa internetistä. Materiaali on kaikkien vapaasti (free) käytettävissä.
 
Kuvaustieto: Verkko-oppimateriaalin tekijästä ei ole varmaa tietoa materiaalista, mutta oletettavasti tekijä on sama, joka mainostaa sivustolla The Seven Harmonies of Music kirjaa, eli Paul William Bennett. Etusivun vuosiluvun mukaan materiaali on luotu 2006, mutta päivitystietoja ei ole. Sivuston nimi on Music Awareness ja käyttöoikeudet löytyvät etusivulta. 
 
Siirrettävyys: Materiaalia voi käyttää osina eri opetuskontekstissa, esimerkiksi 7 Harmonies examples, Practice clips, Harmony toy 1 ja 2 voidaan linkittää. Verkko-oppimateriaalissa on annettu ohjeistus harjoitusten tekoon ja esimerkkien käyttöön.

Pedagogiset kriteerit
 
Oppimistavoitteiden kuvaaminen: Oppimistavoitteiksi mainitaan länsimaisen musiikin perusteiden oppiminen esimerkiksi kuuntelemalla musiikkiesimerkkejä ja katsellen samalla näytöltä animaatioita sointuasteista. Oppimateriaalin avulla ei voi saavuttaa kuvattuja oppimistavoitteita, koska länsimaisen musiikin perusteiden oppiminen vaatisi perusteellisempaa paneutumista kyseiseen aiheeseen. 
 
Kohderyhmä: Verkko-oppimateriaalin väitetään sopivan kaikille, jopa sellaisille sivuston käyttäjille, joilla ei ole aikaisempia tietoja musiikin teoriasta. Kohderyhmä on huomioitu materiaalien kuunteluesimerkeissä, joita voi seurata animoiduista esityksistä. Sivustolla on myös tietoa musiikin teorian peruskäsitteistä kuten asteikot, intervallit ja soinnut. Materiaali sopii sekä musiikin perustason että opistotason opiskeluun. Animoituja sointukuunteluesimerkkejä voi mainiosta käyttää opetuksessa havainnollistavina esimerkkeinä.
 
Oppimisen tukeminen: Materiaalin rakenne ohjaa oppimista siten, että opiskelijan on helppo hahmottaa, minkälaisia osioita ja etenemismahdollisuuksia sivusto tarjoaa. Materiaali ei kannusta yhteistoimintaan eikä yhteisölliseen oppimiseen. Mielekkään oppimisen periaatteista toteutuu aktiivisuus ja vuorovaikutus, kontekstuaalisuus ja siirtovaikutus. Oppilas voi olla vuorovaikutuksessa materiaalin kanssa tehden itse kuunteluharjoituksia ja kuunnellen animoituja esimerkkejä. Sivustolla on myös Harmony Toy 1 ja 2, joiden avulla voi testata sointujen sopivuutta melodiaan. Kontekstuaalisuus ilmenee siten, että musiikkiesimerkit ovat suurelta osin klassisen musiikin ohjelmistosta ja traditionaalisista sävelmistä.

Sisällölliset kriteerit
 
Relevanssi: Sisältö on kohderyhmälle sopivaa.
 
Asiasisällön luotettavuus ja ajantasaisuus: Verkko-oppimateriaalin tekijöistä ei löydy tietoa sivustolla. Lähdeviitteitä eikä lähdeluetteloa ole saatavilla. Sinänsä asiasisältö on virheetöntä. Kvinttiympyrässä asteikot on esitetty totutusta poikkeavalla tavalla; alennusmerkkiset sävellajit myötäpäivään ja ylennysmerkkiset sävellajit vastapäivään. Sivuston tekijä perustelee tätä dominantti-toonikasuhteella. Päivityshistoriaa ei ole saatavilla, ainoastaan sivuston julkaisuvuosi 2006 on etusivulla.
 
Sisällön esitystavan selkeys ja monipuolisuus: Sisältö etenee johdonmukaisesti, ensin tutoriaalit, sitten esimerkit ja lopuksi harjoitukset. Audiovisuaalinen ja tekstimuotoinen materiaali on verkkoon sopivaa. Musiikillisen sisällön esittämiseen soveltuu hyvin äänitiedostot ja animaatiot.  
 
Musiikillinen sisältö: Musiikillinen sisältö koostuu pääasiassa klassisesta ja traditionaalisesta musiikista. 7 Harmonies examples-osiossa on kuunteluesimerkkejä kaikista sointuasteista ja lisäksi välidominanteista. Jokaisen uuteen sointuun tutustumisen yhteydessä on untitled-melodia, joka tavallaan toimii tutoriaalina ja yksinkertaistettuna esimerkkinä uuteen sointuun. Untitled-melodioiden äänimaailma on synteettinen ja ääni konemainen. Klassisen musiikin esimerkit ovat niin sanottuja elävän musiikin esimerkkejä, jotka on toteutettu Flash-tekniikalla. Harmony Toy 1:ssä voi soinnuttaa melodioita ja kuunnella soinnutetun melodian. Valitettavasti Harmony Toy 1:n äänikirjasto sisältää suppean äänivalikoiman, koska kaikki soinnutustehtävät sisältävät vain yhden organ-instrumenttiäänen. Lisäksi äänenkuljetusta ei ole huomioitu soinnuissa. Harmony Toy 2:n äänikirjastossa on sekä strings- että organ-instrumenttiäänet.

Välineelliset kriteerit
 
Käytettävyys: Käyttöliittymässä on etusivun ylälaidassa navigointipalkit, joista pääsee sivuston eri osiin. Navigointivalikko on näkyvillä lähes kaikilla sivuilla. 7 Harmonies- osiossa voi liikkua previous ja next-näppäimillä. Samassa osiossa on myös alasvetovalikko, josta voi valita halutun sointuasteen. Myös selaimen forward- ja back-painikkeilla voi liikkua sivustolla. Materiaalissa eteneminen on käyttäjän hallittavissa. Murupolkua materiaalissa ei ole, mutta sivukartta on.
 
Esteettömyys: Erilaisten käyttöympäristöjen huomioiminen: Sivusto avautui mobiiliympäristössä, mutta koska Flash-selainjaajennus puuttui, ei musiikkiesimerkkejä voinut kuunnella. Sivusto on tuotettu HTML-sivuiksi ja validaattori löysi pelkästään etusivulta 16 virhettä. Erilaisia käyttäjiä ei ole huomioitu teknisessä toteutuksessa, vain kirjasinkokoa voi suurentaa. Tekstiä ei ole muotoiltu tulostimelle muotoiltuna. Sivusto toimii sekä Windows, Mac Os. ja Linux käyttöjärjestelmissä. Teknisistä ratkaisuista on mainittu vain Flash-selainlaajennus, musiikkiesimerkkien kuuntelu vaatii sen lataamisen. Oppimateriaali toimii moitteettomasti tavallisimmilla selaimilla, kuten Internet Explorer, Mozilla Firefox ja Google Chrome. Tekninen luotettavuus on hyvä, eli materiaali toimii odotetusti.