Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin
 

Arviointikriteeristö

 

Refereepalvelu

 
Tämän sivuston verkko-oppimateriaalien arviointikriteeristön perustana on Suomen virtuaaliyliopiston kehittämä referee-oppimateriaalien laadunarviointipalvelu. Refereepalvelun arviointikriteeristö pohjautuu useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin verkko-oppimateriaalin arviointikriteeristöihin. Arviointiprosessin ja sitä tukevan sähköisen asiointipalvelun esikuvana on toiminut mm. California State Universityn yhteydessä toimiva, kansainvälisesti arvostettu MERLOT-laatuportaali (Multimedia Education Resource for Learning and Online Teaching). Refereepalvelu oli osa Suomen virtuaaliyliopiston palvelutoimintaa. Vuoden 2011 alusta refereepalvelu siirtyi Suomen virtuaaliammattikorkeakoulun hallintaan. Suomen virtuaaliyliopisto-konsortion jäseniä olivat kaikki Suomen 20 yliopistoa sekä Maanpuolustuskorkeakoulu. Virtuaaliyliopistotoiminnan tavoitteena oli edistää ja kehittää tieto-ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa, opiskelussa, opintojen suunnittelussa ja ohjauksessa sekä oppimateriaalien tuottamisessa ja hallinnoimisessa. Strategian yhtenä tavoitteena oli verkko-opetuksen ja verkko-oppimateriaalien käytön edistäminen.
 
Arviointikriteeristö sisältää neljä kriteeriluokkaa: yhteiskäyttöisyyden, pedagogiset, sisällölliset ja välineelliset kriteerit. Oppimateriaaleja tarkastellaan kriteeriluokittain kriteerikohtaisesti. Jokaisen kriteeriluokan alla on 2-3 kriteeriä. Sisällöllisiin kriteereihin on lisätty arviointi verkko-oppimateriaalin musiikillisesta sisällöstä. Arvioiduissa verkko-oppimateriaaleissa on aluksi yhteenveto arvioinneissa esiin tulleista seikoista ja lopuksi yhkityiskohtaisempi arviointi.
 
Lähde: Refereepalvelun arvioijan opas 2009