Musiikin perusteet verkossa
mupe.fi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Aleatori

Yhteenveto

Aleatori on avoimessa verkossa oleva Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikin teorian osaston projekti, jonka toteutuksessa on ollut mukana opettajia ja opiskelijoita. Harmoniaopin ja säveltapailun työryhmään kuuluvat Anna Pulkkis, Ilona Virokannas, Elina Haapamäki, Risto Ranta-aho Sibelius-Akatemiasta. Artikkelit koonneeseen työryhmään kuuluvat Lotta Ilomäki, Aarre Joutsenvirta, Juha Olsonen ja Matti Jordman.
 
Sibelius-Akatemian tuottama Aleatori sisältää musiikkiopistotasolle soveltuvaa säveltapailun ja harmoniaopin oppimateriaalia.
Aleatori koostuu kolmesta osasta: harmoniaopin ja säveltapailun verkko-oppimateriaalit, artikkelipankki ja ohjelmistotietokanta. Sivusto on vapaasti verkon käyttäjien hyödynnettävissä. Verkko-oppimateriaalia voi käyttää ilman erillistä maksua vaativia ohjelmistoja. Jos käyttäjä haluaa kuunnella ohjelmistotietokannan nuottiesimerkkejä, tarvitaan Sibelius-nuotinnusohjelma, joka on maksullinen. Multimediatehtävät vaativat toimiakseen Shockwave-pluginin, joka on ladattavissa internetistä ilmaiseksi. Sivuston käyttäjällä on mahdollisuus lisätä vinkki ohjelmistotietokantaan. Aleatorin verkko-oppimateriaaleja voidaan käyttää joustavasti eri opetustilanteissa, koska linkittäminen onnistuu jokaiselle sivulle. Opetusvinkit on jaoteltu tietokannassa musiikillisen asian ja vaikeustason mukaan. Opettajat voivat hyödyntää ohjelmistotietokannan materiaaleja opetuksessaan. Ohjelmistotietokannassa on monipuolinen valikoima kappaleita sekä musiikin perus- että opistotasolle. Multimediatehtävät soveltuvat niin ikään molemmille tasoille. Materiaalin sisältö on luotettavaa ja ajantasaista. Aleatorin käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen. 
 
 

Koko arviointi

Yhteiskäyttöisyyden kriteerit
 
Saavutettavuus: Materiaali löytyy vaivatta sekä Sibelius-Akatemian nettisivujen hakutoiminnon että Google-hakukoneen kautta. Jos julkaisun nimeä ei tiedä, löytyy sivusto Sibelius-Akatemian nettisivujen hakutoiminnon kautta sanalla harmoniaoppi tai musiikin teoria. Sivustolta ei löydy palautelomaketta, eikä tietoa siitä, kenelle palautetta voisi antaa. Myöskään teknisen tuen yhteistietoja ei ole saatavilla. 
 
Materiaali on avoimessa verkossa, erillistä kirjautumista ei tarvita. Verkko-oppimateriaalia voi käyttää ilman erillistä maksua vaativia ohjelmistoja. Jos käyttäjä haluaa kuunnella ohjelmistotietokannassa olevia nuottiesimerkkejä, silloin tarvitaan Sibelius-nuotinnusohjelma, joka on maksullinen. Multimediatehtävät vaativat toimiakseen Shockwave-pluginin, joka on ilmaiseksi ladattavissa internetistä. Käyttöoikeuksista mainitaan, että Aleatori tarjoaa musiikkiopistotasolle soveltuvaa säveltapailun ja harmoniaopin oppimateriaalia, joka on vapaasti verkon käyttäjien hyödynnettävissä. Sivuston käyttäjällä on mahdollisuus lisätä vinkki ohjelmistotietokantaan. Tallentamalla tiedot tietokantaan, vinkin lähettäjä antaa samalla Aleatorin ylläpitäjälle oikeuden julkaista tiedot verkossa.   
 
Kuvaustieto: Sivustolta löytyy materiaalin tekijöiden nimet, materiaalin nimi ja tiedot käyttöoikeuksista. Materiaalin nimi on jokaisen sivun navigointipalkissa.
 
Siirrettävyys: Verkko-oppimateriaalia voidaan käyttää joustavasti monissa opetus- ja opiskelutilanteissa. Jokainen Aleatorin sivu voidaan linkittää erikseen ja ne toimivat moitteettomasti. Ohjelmistotietokannassa on annettu ohjeita materiaalin käytöstä opetuksessa. Opetusvinkit on jaoteltu musiikillisen asian ja tason mukaisesti. Musiikkiesimerkkejä on alkuopetukseen, musiikin perus-opisto- ja ammattitasolle. Multimediatehtävissä on jokaiseen kappaleeseen laitettu erilliset ohjeet.
 
Pedagogiset kriteerit
 
Oppimistavoitteet: Harmoniaopin ja säveltapailumateriaalin yhteydessä on mainittu oppimistavoitteet. Harmoniaoppi on pyritty rakentamaan kurssiksi, joka tarjoaa opiskelijalle käytännöllisiä valmiuksia kuunnella, ymmärtää, analysoida ja kirjoittaa musiikkia. äänenkuljetusperiaatteet, melodioiden soinnuttaminen, omien sovitusten tekeminen ja pianon koskettimistoon tutustuminen kuuluvat oppimistavoitteisiin. Säveltapailuharjoituksissa keskitytään tarkkailemaan melodian käyttäytymistä suhteessa harmoniaan. Oppimateriaali vastaa asetettuja tavoitteita.
 
Kohderyhmä: Kohderyhmä on mainittu. Aleatorista löytyy musiikkiopistotasolle soveltuvaa säveltapailun ja harmoniaopin materiaalia. Opettajat voivat hyödyntää ohjelmistotietokannan materiaaleja opetuksessaan. Ohjelmistotietokannassa on monipuolinen valikoima kappaleita sekä musiikin perus- että opistotasolle. Multimediatehtävät soveltuvat niin ikään molemmille tasoille.  Materiaali on mainitulle kohderyhmälle sopivaa. 
 
Oppimisen tukeminen: Ohjelmistotietokantaa ei ole tarkoitettu opiskelijalle itseopiskeluun, vaan se on nimenomaan opettajille suunnattu. Opettajat voivat käyttää tietokannan materiaalia opetuksessaan ja myös lähettää opetusvinkkejä sivustolle. Materiaalin rakenne ei varsinaisesti ohjaa opiskelijan oppimisprosessia. Materiaalin kontekstuaalisuus ja siirtovaikutus toteutuvat. 

Sisällölliset kriteerit   
 
Relevanssi: Kielellinen ilmaisu on sujuvaa ja kohderyhmälle sopivaa. Materiaali on tuotettu ammattitaidolla ja sivustolta löytyy lukuisia erinomaisia artikkeleita. 
 
Asiasisällön luotettavuus ja ajantasaisuus: Artikkeleiden tekijätiedot ovat hyvin esillä. Aleatori on Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikin teorian osaston ja innovaatiokeskuksen yhteistuotantoa. Taustaorganisaation logo on esillä jokaisella sivulla. Tekijöiden asiantuntijuus tuo sivustolle uskottavuutta. Kirjallisuus- ja lähdeluettelot löytyvät pääsääntöisesti artikkeleiden lopusta. Sivuston sisältö on virheetöntä ja materiaalissa on hyödynnetty alan tutkimustuloksia. Materiaalin päivityshistoriaa ei ole löydettävissä.
 
Sisällön esitystavan selkeys ja monipuolisuus: Sisällön käsittely on johdonmukaista. Lisäksi sisältö on loogisesti jaoteltu ja selkeä. Materiaali on tekstiä, nuottiesimerkkejä ja multimediatehtäviä. Multimediatehtävät ovat musiikinopetukseen luontevaa audiovisuaalista esitystapaa. 
 
Musiikillinen sisältö: Multimediatehtävät ovat lähes kaikki kansanlaulutyyppisiä, mukana muutama katkelma klassisen musiikin ohjelmistosta, esimerkiksi Mozartin käyrätorvikonsertosta. Multimediatehtävät jakautuvat kolmeen kategoriaan: melodioille laaditaan toinen stemma, melodioille valitaan säestyssoinnut ja kolmessa alimmassa tehtävässä keskitytään oikeaan äänenkuljetukseen. Ohjelma on toteutettu Shockwave-sovelluksena.
 
Aleatorin harmoniaopin, säveltailun ja ohjelmistotietokannan nuottiesimerkit ovat suurimmalta osaltaan klassista ohjelmistoa ja kansanmusiikinohjelmistosta. Kuunteluesimerkit ovat Sibelius-ohjelmalla tehtyjä tiedostoja, jotka vaativat Sibelius-ohjelman asentamisen.
 
Välineelliset kriteerit
 
Käytettävyys: Käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen. Vasen- ja ylävalikon korostetut linkit kertovat käyttäjälle sijainnin materiaalissa, joten murupolkuja ei tarvita. Ylävalikko näkyy jokaisella sivulla, mikä auttaa navigoinnissa. Toimintaympäristö ohjaa käyttäjää. Materiaalissa voi liikkua linkkien että selaimen back ja forward-painikkeiden avulla. Multimediatehtävissä on erillinen ohje sivun käytöstä: miten tapahtuu kappaleen vaihtaminen, kappaleen soittaminen ja pysäytys. Multimediatehtävän lauluvalikko on erikoisessa paikassa eli vasemmassa alakulmassa. Graafinen toteutus on selkeä ja tarkoituksenmukainen.
 
Esteettömyys: Multimediatehtävät vaativat Shockwave-selainlaajennuksen lataamisen toimiakseen mobiiliympäristössä. Validaattori löysi paljon (26) virheitä pelkästään etusivulta, toisaalta virheet eivät haittaa sivujen käytettävyyttä. Kirjasinkoon ja kuvien (nuottien) suurentaminen onnistuu hyvin. Vain multimediatehtävien suurentaminen ei onnistunut. Tulostettavaksi tarkoitettu materiaali on saatavana tulostusmuotoisena. 
 
Aleatori toimii sekä Windows, Mac Os. että Linux käyttöjärjestelmissä. Vain multimediatehtävät eivät toimi Linux käyttöjärjestelmässä. Internet Explorer, Google Chrome ja Mozilla Firefox selaimilla sivusto toimii hyvin ja latautui nopeasti näytölle. Materiaalin navigointipainikkeet toimivat odotetusti ja erottuvat selkeästi materiaalista.